SylabUZ

Socjologia
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2021/2022)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy:
Elementy metodologii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Etyczne problemy zawodu socjologa i ochrona własności intelektualnej Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Historia myśli socjologicznej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Psychologia społeczna Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Techniki samodzielnego studiowania Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Wstęp do socjologii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Moduł uzupełniający:
Technologie informacyjne Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Konwersatorium (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy:
Demografia Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Nie Nie
Fakultet 1 Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Metody badań ilościowych Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Mikrostruktury społeczne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Socjologia szczegółowa I Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do analizy statystycznej w socjologii Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Współczesne teorie socjologiczne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Moduł uzupełniający:
Język angielski I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Wychowanie fizyczne Konwersatorium (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy:
Analiza danych zastanych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Fakultet 2 Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Metody badań jakościowych Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Mezostruktury społeczne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Socjologia mediów Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Moduł uzupełniający:
Język angielski II Konwersatorium (60/-) 3 Nie Tak
Język niemiecki II Konwersatorium (60/-) 3 Nie Tak
Specjalność 1 - Organizacja społeczności lokalnych:
Socjologia pracy i zawodu Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Wymiary wykluczenia społecznego Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Zasoby społeczności lokalnych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Specjalność 2 - Badania społeczne w praktyce:
Diagnozowanie problemów społecznych w perspektywie lokalnej Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Statystyka publiczna w badaniach społecznych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy:
Badania terenowe Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Komputerowe opracowanie danych - SPSS Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Makrostruktury społeczne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Procesy zmiany społecznej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Socjologia szczegółowa II Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Wykład monograficzny 1 Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Moduł uzupełniający:
Język angielski III Konwersatorium (30/-) 3 Tak Tak
Język niemiecki III Konwersatorium (30/-) 3 Tak Tak
Specjalność 1 - Organizacja społeczności lokalnych:
Rewitalizacja społeczna Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Teorie sieci społecznych Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Specjalność 2 - Badania społeczne w praktyce:
Edycja raportów i wizualizacja danych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do badań medialnych Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy:
Kulturowe wymiary życia społecznego Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Opinia społeczna i jej badanie Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Programowanie strategiczne Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Socjologia ekonomiczna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Socjologia sfery publicznej Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Współczesne problemy socjologii Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Wykład monograficzny 2 Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Specjalność 1 - Organizacja społeczności lokalnych:
Instytucjonalny system lokalny Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Podstawy przedsiębiorczości społecznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Socjologia instytucji i organizacji Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Społeczno-kulturowe aspekty starości Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Specjalność 2 - Badania społeczne w praktyce:
Rynek usług badawczych w Polsce Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Statystyczna analiza danych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do badań ewaluacyjnych Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Zarządzanie projektami badawczymi Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy:
Elementarne problemy humanistyki Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Fakultet 3 Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka Praktyka (120/-) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Socjologia szczegółowa III Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Współczesne społeczeństwo polskie Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Wykład monograficzny 3 Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Specjalność 1 - Organizacja społeczności lokalnych:
Metody analizy sieci społecznych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Partycypacja społeczna Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Polityka społeczna Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Socjologia małżeństwa i rodziny Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Specjalność 2 - Badania społeczne w praktyce:
Analiza dyskursu w życiu publicznym Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Badania etnograficzne Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Badania online Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Podstawy badań marketingowych Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie