SylabUZ

Socjologia
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Filozofia Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Metodologia nauk społecznych Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Proseminarium socjologiczne I Seminarium (15/-) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (30/-) 5 Nie Nie
Socjologia pogranicza Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie

Szkolenie BHP

Wykład (4/-) Nie Nie
Wychowanie fizyczne Konwersatorium (30/-) 1 Nie Nie
Scieżka P1
Empiryczne podstawy socjologii Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Teoretyczne podstawy socjologii Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Scieżka P2 (dla kontynuujących kierunek)
Badania społeczne w praktyce Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Transformacje społeczne państw postkomunistycznych Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Blok językowy
Język angielski Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Język niemiecki Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza danych sondażowych Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Proseminarium socjologiczne II Seminarium (15/-) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (30/-) 5 Nie Nie
Socjologia kultury Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Socjologia polityki Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Socjologia religii Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Translatorium socjologiczne Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Wykład monograficzny Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Scieżka P1
Komputerowe opracowanie danych - SPSS Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Scieżka P2 (dla kontynuujących kierunek)
Zaawansowana komputerowa analiza danych Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Kapitał społeczny Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Problemy zróżnicowania społecznego Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Seminarium dyplomowe 3 Seminarium (30/-) 5 Nie Nie
Socjologia wiedzy Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Specjalność - Analityk danych społecznych
Analiza danych jakościowych Konwersatorium (30/-) 3 Nie Tak
Analiza danych krajowych Konwersatorium (30/-) 3 Nie Tak
Projekt diagnozy społecznej I Konwersatorium (30/-) 4 Nie Tak
Techniki prezentacji danych społecznych Konwersatorium (15/-) 2 Nie Tak
Specjalność - Komunikacja społeczna
Badania mediów - projekt badawczy 1 Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Interakcje w sieci Konwersatorium (15/-) 3 Nie Tak
Socjologia wizualna Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Współczesne teorie komunikowania Konwersatorium (30/-) 3 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Antropologia stosowana Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Procedury badań ewaluacyjnych Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 4 Seminarium (30/-) 8 Nie Nie
Specjalność - Analityk danych społecznych
Analiza danych europejskich Konwersatorium (30/-) 3 Nie Tak
Analiza treści medialnych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Projekt diagnozy społecznej II Konwersatorium (30/-) 5 Nie Tak
Statystyka publiczna w badaniach społecznych Konwersatorium (30/-) 3 Nie Tak
Specjalność - Komunikacja społeczna
Badania mediów - projekt badawczy 2 Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Tak
Marketing i perswazja w sferze publicznej Konwersatorium (30/-) 3 Nie Tak
Metody badań mass mediów Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Wprowadzenie do mediów globalnych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak