SylabUZ

Nauczanie języków obcych w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Aktywizowanie dziecka w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Ćwiczenia (-/20) 3 Nie Nie
Emisja głosu Wykład (-/10) 3 Nie Nie
Metody poznawania i wspierania rozwoju dziecka Ćwiczenia (-/20) 3 Nie Nie
Nowe technologie w nauczaniu języków obcych w edukacji elementarnej Ćwiczenia (-/15) 3 Nie Nie
Pedagogiczne aspekty wczesnego nauczania języka obcego z metodyką Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/15) 3 Nie Nie
Psychologia uczenia się dziecka Wykład (-/15) 3 Nie Nie
język angielski
Język angielski - lektorat Ćwiczenia (-/60) 6 Nie Tak
Konwersatoria w języku angielskim Ćwiczenia (-/30) 3 Nie Tak
język niemiecki
Język niemiecki - lektorat Ćwiczenia (-/60) 6 Nie Tak
Konwersatoria w języku niemieckim Ćwiczenia (-/30) 3 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej (ang) Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Nie
Gry i zabawy w edukacji lingwistycznej (niem.) Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna w zakresie nauczania języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Praktyka (-/120) 8 Nie Nie
Projekt edukacyjny Seminarium (-/10) 3 Nie Nie
Projektowanie zajęć z języka obcego dla dzieci w wieku przedszkolnym Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Projektowanie zajęć zintegrowanych z elementami z języka obcego Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
język angielski
Anglojęzyczna literatura dla dzieci Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Tak
Elementy historii i kultury krajów anglojęzycznych Wykład (-/10) 2 Nie Tak
Fonetyka języka angielskiego Ćwiczenia (-/20) 3 Nie Tak
Gramatyka praktyczna języka angielskiego Ćwiczenia (-/20) 3 Nie Tak
Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Tak
Warsztaty metodyczne: piosenka i ruch w nauczaniu języka angielskiego Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Tak
Warsztaty metodyczne: teatr i drama w nauczaniu języka angielskiego Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Tak
język niemiecki
Elementy historii i kultury krajów niemieckojęzycznych Wykład (-/10) 2 Nie Tak
Fonetyka języka niemieckiego Ćwiczenia (-/20) 3 Nie Tak
Gramatyka praktyczna języka niemieckiego Ćwiczenia (-/20) 3 Nie Tak
Metodyka wczesnego nauczania języka niemieckiego Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Tak
Niemieckojęzyczna literatura dla dzieci Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Tak
Warsztaty metodyczne: piosenka i ruch w nauczaniu języka niemieckiego Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Tak
Warsztaty metodyczne: teatr i drama w nauczaniu języka niemieckiego Ćwiczenia (-/20) 2 Nie Tak