SylabUZ

Historia
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia historiografii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 9 Tak Nie
Źródłoznawstwo i krytyka źródeł Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Moduł kierunkowy
Cywilizacje świata Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Nauki pomocnicze historii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 9 Tak Nie
Studium historii Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Seminarium magisterskie I Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza danych

Występuje w specjalnościach: Analityk informacji

Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Analiza tekstu

Występuje w specjalnościach: Analityk informacji

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Metodologia historii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 9 Tak Nie
Warsztat naukowy epoki I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Zabytkoznawstwo i muzealnictwo

Występuje w specjalnościach: Historia w praktyce społecznej

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Moduł kierunkowy
Statystyka i demografia historyczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Moduł specjalizacyjny
Historia dzisiaj

Występuje w specjalnościach: Historia w praktyce społecznej

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Pedagogika szkolna

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna

Występuje w specjalnościach: Nauczycielska

Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Psychologia wychowawcza

Występuje w specjalnościach: Analityk informacji, Nauczycielska

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Repetytorium epoki I

Występuje w specjalnościach: Historia w praktyce społecznej , Nauczycielska

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium magisterskie II Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny

Przedmiot do wyboru - Podboje Republiki Rzymskiej

Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Analiza biznesowa

Występuje w specjalnościach: Analityk informacji

Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Archiwizacja danych i zarządzanie dokumentacją

Występuje w specjalnościach: Analityk informacji

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna (szkoła ponadpodstawowa)

Występuje w specjalnościach: Analityk informacji, Nauczycielska

Ćwiczenia (60/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Biografistyka i biografia Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie

Przedmiot do wybrou - Edukacja historyczna w szkole podstawowej

Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Warsztat naukowy epoki II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł podstawowy
Historia w sztuce Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot społeczny Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny
Dydaktyka historii I

Występuje w specjalnościach: Analityk informacji, Nauczycielska

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Edukacja historyczna

Występuje w specjalnościach: Analityk informacji, Historia w praktyce społecznej

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Pamięć historyczna na pograniczu polsko-niemieckim

Występuje w specjalnościach: Analityk informacji, Historia w praktyce społecznej

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Praktyczna działalność nauczyciela wychowawcy

Występuje w specjalnościach: Analityk informacji, Nauczycielska

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Repetytorium epoki II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium magisterskie III Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo informacji

Występuje w specjalnościach: Analityk informacji

Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Controlling

Występuje w specjalnościach: Analityk informacji

Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Mentalność polska i jej ewolucja Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna (szkoła ponadpodstawowa)

Występuje w specjalnościach: Analityk informacji, Nauczycielska

Ćwiczenia (60/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru C (konwersatorium)* Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru C (konwersatorium)* Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Władza i społeczeństwo PRL Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalistyczny

Występuje w specjalnościach: Analityk informacji

Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Moduł podstawowy
Translatorium historyczne Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny
Dydaktyka historii II

Występuje w specjalnościach: Analityk informacji, Nauczycielska

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Funkcjonowanie administracji samorządowej

Występuje w specjalnościach: Analityk informacji, Historia w praktyce społecznej

Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie grantami

Występuje w specjalnościach: Analityk informacji, Historia w praktyce społecznej

Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Rola i praktyka badań historii lokalnej

Występuje w specjalnościach: Analityk informacji, Historia w praktyce społecznej

Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Seminarium magisterskie IV Seminarium (30/-) 12 Nie Nie