SylabUZ

Mechanika i budowa maszyn
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2022/2023)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja wytwarzania Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Język angielski Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie projektowania Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie wytwarzania Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Mechanika analityczna Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP (4/4) 0 Nie Nie
Techniki wytwarzania - obróbka bezubytkowa Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Techniki wytwarzania - obróbka ubytkowa Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Współczesne materiały inżynierskie Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja i Organizacja Procesów Produkcyjnych
Automatyzacja procesów wytwórczych

Występuje w specjalnościach: Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych

Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Optymalizacja w zarządzaniu produkcją

Występuje w specjalnościach: Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych

Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Praca przejściowa

Występuje w specjalnościach: Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych

Projekt (45/27) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I

Występuje w specjalnościach: Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych

Seminarium (90/54) 7 Nie Nie
Systemy ekspertowe w budowie maszyn

Występuje w specjalnościach: Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych

Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Wybrane układy sterowania

Występuje w specjalnościach: Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych

Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Eksploatacja Maszyn
Eksploatacja i programowanie obrabiarek CNC Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Planowanie badań inżynierskich Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Praca przejściowa Projekt (45/27) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/54) 7 Nie Nie
Wybrane problemy tribologii Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 5 Tak Nie
Zarządzanie procesami technologicznymi Wykład (30/18), Projekt (15/9) 5 Tak Nie
Konstrukcyjno-Menadżerska
Metody statystyczne w projektowaniu Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Metody twórczości inżynierskiej Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Praca przejściowa Projekt (45/27) 4 Nie Nie
Projektowanie połączeń elementów konstrukcji Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
Reologia techniczna Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/54) 7 Nie Nie
Systemy techniczne Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia zastosowań MES Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Zarządzanie projektowaniem inżynierskim Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Mechatronika
Elektryczne elementy wykonawcze Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 5 Tak Nie
Inżynieria procesów przemysłowych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Kompatybilność systemów mechatroniki Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Narzędzia informatyczne w projektowaniu maszyn inteligentnych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Praca przejściowa Projekt (45/27) 4 Nie Nie
Projektowanie układów i systemów automatyki Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/54) 7 Nie Nie
Systemy mikromechaniczne Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Organizacja i Zarządzanie Eksploatacją Pojazdów
Bezpieczeństwo i niezawodność pojazdów samochodowych Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Mechanika ruchu samochodu Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Pojazdy samochodowe i ciągniki Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Praca przejściowa Projekt (45/27) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/54) 7 Nie Nie
Układy napędowe współczesnych pojazdów Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Układy pomiarowe i sterujące w pojazdach Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Współczesne materiały konstrukcyjne w budowie pojazdów Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Zarządzanie projektem technicznym Projekt (15/9) 1 Nie Nie
Technologia Maszyn
Dobór materiałów konstrukcyjnych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Praca przejściowa Projekt (45/27) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/54) 7 Nie Nie
Technologie spajania Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Wybrane odlewnicze procesy technologiczne Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Wybrane zagadnienia z obróbki ubytkowej Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Wybrane zagadnienia z technologii budowy maszyn Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Zarządzanie jakością w procesach obróbki plastycznej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja i Organizacja Procesów Produkcyjnych
Elementy zarządzania jakością

Występuje w specjalnościach: Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Metody organizacji procesów produkcujnych

Występuje w specjalnościach: Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych

Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Praca dyplomowa

Występuje w specjalnościach: Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych

Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II

Występuje w specjalnościach: Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych

Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Sterowniki PLC

Występuje w specjalnościach: Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych

Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Współczesne metody pomiarowe

Występuje w specjalnościach: Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych

Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Eksploatacja Maszyn
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Technologie wytwarzania 3D Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Utrzymanie maszyn i urządzeń w ruchu Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z eksploatacji maszyn Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 2 Tak Nie
Zastosowanie MES w analizach inżynierskich Projekt (45/27) 1 Nie Nie
Konstrukcyjno-Menadżerska
Optymalizacja w projektowaniu Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Projektowanie urządzeń transportu wewnętrznego Wykład (15/9), Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Współczesne problemy inżynierii Wykład (30/18), Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Zagadnienia ekonomiczne w projektowaniu Wykład (15/9), Projekt (15/9) 1 Nie Nie
Mechatronika
Innowacyjne metody organizacji działalności inżynierskiej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Przemysłowe systemy pomiarowe i przetworniki pomiarowe w mechatronice Wykład (30/18), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Systemy zarządzania jakością Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Teoria eksperymentu i zarządzanie wynikami badań Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Organizacja i Zarządzanie Eksploatacją Pojazdów
Narzędzia informatyczne w motoryzacji Laboratorium (30/18) 1 Nie Nie
Organizacja procesów naprawy pojazdów Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 2 Tak Nie
Podstawy marketingu i gospodarki finansowej przedsiębiorstwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Wybrane problemy inżynierskie w technice motoryzacyjnej Wykład (15/9), Projekt (15/9) 1 Nie Nie
Wybrane zagadnienia eksploatacji pojazdów Wykład (15/9), Projekt (15/9) 1 Nie Nie
Zarządzanie przedsiębiorstwem obsługowo-naprawczym Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 1 Tak Nie
Technologia Maszyn
Automatyzacja procesów produkcyjnych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie programowania obrabiarek CNC Laboratorium (30/18) 1 Nie Nie
Modelowanie i symulacja w zarządzaniu procesami technologicznymi Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Obrabiarki sterowane numerycznie Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 1 Tak Nie
Ocena jakości wyrobów technicznych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 20 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/36) 3 Nie Nie
Wybrane technologie obróbki cieplnej i powierzchniowej Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 2 Tak Nie