SylabUZ

Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2022/2023)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnoza dysleksji rozwojowej i jej ryzyka Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Diagnoza pedagogiczna dzieci zdolnych i twórczych Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Ekspresja muzyczna z metodyką w terapii i treningach Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Innowacje pedagogiczne Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Metody nauki czytania i pisania Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Metody terapii specyficznych trudności w uczeniu się uczniów Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Metodyka animacji zespołów pozaszkolnych Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Metodyka wychowania Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Metodyka zespołów korekcyjno-kompensacyjnych Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Pedagogika krajoznawcza dzieci szczególnych potrzeb Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Pedagogika specjalna Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Pedagogika sportu dzieci szczególnych potrzeb Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Pedagogika zdolności i twórczości Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/15) 2 Nie Nie
Pedagogika zdrowia Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Praktyka zawodowa terapii pedagogicznej 1 Praktyka (-/60) 6 Nie Nie

Praktyka zawodowa terapii pedagogicznej 2

Praktyka (-/60) 6 Nie Nie
Psychologia kliniczna Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Psychologia rozwojowa Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Psychologiczne podstawy diagnozy i terapii Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Seminarium - projektowanie dydaktyczne Seminarium (-/15) 5 Tak Nie
Sytuacja i wsparcie rodziny dziecka szczególnych potrzeb edukacyjnych Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP (-/4) 0 Nie Nie
Trening integracyjny i umiejętności interpersonalnych Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Trening percepcji słuchowej, wzrokowej, mowy, prawidłowej pisowni Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Treningi twórczości Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie
Trudności wychowawcze z dzieckiem szczególnych potrzeb edukacyjnych Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Wprowadzenie do terapii pedagogicznej Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Zastosowanie komputera w terapii i treningach Ćwiczenia (-/10) 1 Nie Nie