SylabUZ

Sociology
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Module C:
Foreign Language Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Methodology of Social Sciences Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Sociology of Borderland Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Module E:
Sociology Proseminar I Seminarium (15/-) 2 Nie Nie
Module A:
M.A. Seminar 1 Seminarium (30/-) 5 Nie Nie
Module III:
Philosophy Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Module E - Project 1:
Empirical Foundations of Sociology Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Theoretical Foundations of Sociology Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Module E - Project 2:
Social Research in Practice Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Social Transformations of Post-communist States Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Module C:
Analysis of Survey Data Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Monographic Lecture Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Political Sociology Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Sociology of Culture Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Sociology of Religion Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Module E:
Sociology Proseminar II Seminarium (15/-) 2 Nie Nie
Workshop Methods Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Module A:
M.A. Seminar 2 Seminarium (30/-) 5 Nie Nie
Module E - Project 1:
Computer Data Development Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Module E - Project 2:
Advanced Computer Analysis of Data Laboratorium (30/-) 4 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Module C:
Issues of Social Diversity Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Social Capital Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Sociology of Knowledge Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Module A:
M.A. Seminar 3 Seminarium (30/-) 5 Nie Nie
Module IV:

Uniwetsity - Wide Offer

Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Specialty - Social Communication:
Interactions on the Web Konwersatorium (15/-) 3 Nie Nie
Media Studies - Research Project 1 Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Modern Theories of Communication Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Visual Sociology Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Speciality - Social Data Analyst:
Analysis of National Data Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Analysis of Qualitative Data Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Social Diagnosis Project 1 Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Techniques of Presentation of Social Data Konwersatorium (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Module C:
Procedures for Evaluation Research Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Module A:
M.A. Seminar 4 Seminarium (30/-), Egzamin (0/-) 8 Tak Nie
Module III:
Applied Anthropology Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Specialty - Social Communication:
Introduction to Global Media Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Marketing and Persuasion in the Public Sphere Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Media Studies - Research Project 2 Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Research Methods for Mass Media Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Speciality - Social Data Analyst:
Analysis of European Data Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Analysis of Media Content Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Public Statistics in Social Studies Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Social Diagnosis Project 2 Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie