SylabUZ

Coaching i doradztwo filozoficzne
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Podstawy coachingu Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny - Kamień w kulturze Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Przedmiot humanistyczny - Władcy świata - dzieje nowożytnych imperiów Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Przedmiot humanistyczny: Antyczne korzenie wspołczesnej Europy Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Przedmiot społeczny: Podstawy Public Relations Konwersatorium (30/18) 5 Nie Tak
Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna Konwersatorium (30/18) 5 Nie Tak
Przedmiot społeczny: Socjologia ciała Konwersatorium (30/18) 5 Nie Tak
Technologie informacyjne Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Trening interpersonalny Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do filozofii Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Wprowadzenie do studiów wyższych Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia filozofii starożytnej Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Kultura logicznego myślenia Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Metody dialogiczne w pracy coacha Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Metodyka coachingu I Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru A2: Etyka stosowana Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A2: Filozofia wychowania Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A2: Filozofia zła Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A2: Podstawy retoryki i erystyki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B2: Mózg ludzki-procesy psychologiczne i zachowanie Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B2: Psychologia kulturowa Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B2: Psychologia rozwoju człowieka Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B2: Zarządzanie zasobami ludzkimi Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Psychologia społeczna Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Wprowadzenie do psychologii Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia filozofii średniowiecznej Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Metodologia Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Metodyka coachingu II Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Ontologia Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Podstawy doradztwa filozoficznego Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Przedmiot do wyboru A3: Filozofia i etyka sportu Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A3: Filozoficzne i religijne modele życia Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A3: Logika praktyczna Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A3: Teoria reklamy i PR Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B3: Podejścia w psychoterapii Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B3: Psychologia agresji i konfliktów Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B3: Psychologia procesów poznawczych Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B3: Zachowania organizacyjne Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Psychologia emocji i motywacji Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Filozofia szczęścia Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Filozofia w psychoterapii Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Historia filozofii nowożytnej Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Tak
Proseminarium Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru A4: Ekofilozofia Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A4: Elementy religioznawstwa Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A4: Etyczne aspekty praw zwierząt Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A4: Filozofia polityki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Trening komunikacji Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Trening twórczości Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Warsztaty rozwoju osobistego: Trening asertywności Laboratorium (30/18) 6 Nie Tak
Warsztaty rozwoju osobistego: Trening autoprezentacji Laboratorium (30/18) 6 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Coaching w ZZL Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Coaching zespołowy i grupowy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Etyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Historia filozofii współczesnej Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Kognitywistyka Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru A5: Aksjologia Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A5: Logiczna analiza przekazu Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A5: Nauka a religia Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A5: Psychologia moralności Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B5: Patologie organizacyjne Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B5: Proces grupowy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B5: Psychologia biznesu Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B5: Psychologia reklamy i marketingu Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Seminarium licencjackie I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Teoria poznania Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Filozofia człowieka z elementami filozofii społecznej Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 7 Tak Nie
Filozofia kultury z elementami estetyki Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Poradnictwo egzystencjalne Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru A6: Etyczne dylematy współczesności Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A6: Filozofia dialogu Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A6: Filozofia płci Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru A6: Filozoficzne aspekty nauk o umyśle Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B6: Diagnoza problemów w organizacji Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B6: Neurokognitywistyka Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B6: Psychologia internetu Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru B6: Psychologia różnic indywidualnych Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Seminarium licencjackie II Seminarium (30/18) 8 Nie Nie
Wykład monograficzny: Etyka zawodu coacha Wykład (30/18) 5 Tak Tak
Wykład monograficzny: Filozofie Wschodu Wykład (30/18) 5 Tak Tak