SylabUZ

Pielęgniarstwo
drugiego stopnia z tyt. magistra pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2021/2022)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badania naukowe w pielęgniarstwie Wykład (30/30), Seminarium (15/15) 4 Nie Nie
Humanizacja medycyny Wykład (15/15) 1 Nie Nie
Język angielski Ćwiczenia (30/30) 3 Nie Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna nad chorym z przetoką i leczeniu ran przewlekłych Wykład (15/15), Ćwiczenia (25/25), Praktyka (20/20) 4 Tak Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna w leczeniu nerkozastepczym Wykład (10/10), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna w zaburzeniach układu nerwowego Wykład (5/5), Ćwiczenia (10/10) 1 Nie Nie
Pielęgniarstwo wielokulturowe Wykład (5/5), Ćwiczenia (10/10) 1 Nie Nie
Psychologia zdrowia Wykład (20/20), Ćwiczenia (15/15) 3 Nie Nie
Statystyka medyczna Seminarium (30/30) 2 Nie Nie
Zarządzanie w pielęgniarstwie Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30), Praktyka (20/20) 7 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dydaktyka Medyczna Wykład (10/10), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie
Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych Wykład (40/40), Ćwiczenia (20/20) 4 Tak Nie
Informacja naukowa Seminarium (15/15) 1 Nie Nie
Język angielski Ćwiczenia (30/30) 3 Nie Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna w cukrzycy Wykład (20/20), Ćwiczenia (25/25), Praktyka (10/10) 4 Tak Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna w niewydolności oddechowej Wykład (5/5), Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie
Poradnictwo w pielęgniarstwie Wykład (10/10), Ćwiczenia (10/10), Praktyka (20/20) 3 Nie Nie
Prawo w praktyce pielęgniarskiej Wykład (20/20), Ćwiczenia (10/10) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Medycyna sądowa Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Zaburzenia mowy w chorobach neurodegeneracyjnych Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 3 Nie Nie
Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego Seminarium (20/20) 5 Nie Nie

Seminarium dyplomowe

Seminarium (15/15) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badanie kliniczne i diagnostyka różnicowa w pielęgniarstwie Wykład (5/5), Ćwiczenia (10/10) 1 Nie Nie
Endoskopia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15), Praktyka (40/40) 4 Tak Nie
Język angielski Ćwiczenia (30/30) 1 Nie Nie
Koordynowana opieka zdrowotna Wykład (5/5), Ćwiczenia (10/10) 1 Nie Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna w leczeniu żywieniowym Wykład (10/10), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna w niewydolności krążenia, zaburzeń rytmu i nadcisnieniu tętniczym Wykład (10/10), Ćwiczenia (10/10), Warsztaty (5/5), Praktyka (10/10) 3 Nie Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna w zaburzeniach zdrowia psychicznego Wykład (10/10), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Pielęgniarstwo epidemiologiczne Wykład (15/15), Ćwiczenia (20/20) 3 Tak Nie
Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych Seminarium (30/30) 3 Nie Nie
Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne Wykład (10/10), Ćwiczenia (10/10) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Komunikacja interpersonalna w pielęgniarstwie Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru - Opieka pielęgniarska w kardiologii inwazyjnej Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 3 Nie Nie
Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego Seminarium (40/40) 5 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (15/15) 1 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gerontologia kliniczna w pielęgniarstwie Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 1 Tak Nie
Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej Wykład (5/5), Ćwiczenia (10/10), Warsztaty (5/5) 2 Nie Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna u pacjenta z bólem Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobie nowotworowej Wykład (15/15), Ćwiczenia (30/30), Praktyka (40/40) 6 Tak Nie
Opieka i edukacja terapeutyczna w tlenoterapii ciągłej i wentylacji mechanicznej Wykład (15/15), Ćwiczenia (20/20), Warsztaty (5/5), Praktyka (40/40) 6 Tak Nie
Przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego Seminarium (40/40) 10 Nie Nie
Stany zagrożenia życia w pediatrii Wykład (5/5), Ćwiczenia (5/5), Warsztaty (5/5) 1 Nie Nie