SylabUZ

Pedagogika / Edukacja elementarna i wczesna edukacja artystyczna
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Edukacja integracyjna i włączająca dzieci niepełnosprawne z elementami pedagogiki specjalnej Konwersatorium (15/9) 1 Nie Nie
Emisja głosu Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Historia wychowania i opieki Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Podstawy nauczania matematyki Wykład (15/9), Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie

Szkolenie BHP

Wykład (4/4) Nie Nie
Teoretyczne podstawy wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do socjologii Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Wstęp do pedagogiki Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Doktryny pedagogiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Filozoficzne podstawy pedagogiki Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Metodyka i trudności w pracy wychowawczej z dzieckiem Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Pedagogika przedszkolna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Pedagogika wczesnoszkolna Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 3 Tak Nie
Podstawy nauczania języka polskiego Wykład (15/9), Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy wiedzy o przyrodzie Wykład (15/9), Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do pedeutologii Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Edukacja artystyczna Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Edukacja muzyczna z metodyką I Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką I Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Gra na instrumencie I Konwersatorium (15/9) 1 Nie Nie
Gry i zabawy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Pedagogika społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy dydaktyki ogólnej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Projektowanie działań dydaktycznych Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Taniec dziecięcy z metodyką Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Współczesne teorie wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Blok językowy
Język angielski II Konwersatorium (60/36) 4 Nie Tak
Język niemiecki II Konwersatorium (60/36) 4 Nie Tak
Blok psychologiczny
Psychologia społeczna i wychowania Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Psychologia zdrowia i psychopatologia Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Edukacja muzyczna z metodyką II Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Edukacja plastyczno-techniczna z metodyką II Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Gra na instrumencie II Konwersatorium (15/9) 1 Nie Nie
Metodyka edukacji językowej w przedszkolu Wykład (15/9), Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III Wykład (15/9), Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Pedagogika seksualna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Umuzykalnienie z rytmiką I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne z metodyką I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski III Konwersatorium (30/18) 3 Tak Tak
Język niemiecki III Konwersatorium (30/18) 3 Tak Tak
Blok socjologiczny
Socjologia edukacji Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Socjologia kultury Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Współczesne problemy socjologii małżeństwa i rodziny Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Przedmiot do wyboru 2
Podstawy nauczania języka obcego Wykład (15/9) 1 Nie Tak
Podstawy terapii pedagogicznej Wykład (15/9) 1 Nie Tak
Przedmiot do wyboru
Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej Konwersatorium (15/9) 1 Nie Tak
Edukacja ekologiczna Konwersatorium (15/9) 1 Nie Tak
Edukacja regionalna Konwersatorium (15/9) 1 Nie Tak
Metody poznawania dziecka Konwersatorium (15/9) 1 Nie Tak
Muzykoterapia dla dzieci Konwersatorium (15/9) 1 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Logopedia Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Media w edukacji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Metody i techniki badań pedagogicznych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Metodyka edukacji matematycznej w kl. I-III Wykład (15/9), Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu Wykład (15/9), Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Metodyka zajęć komputerowych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Muzykowanie zespołowe Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna (50 godz.) Praktyka (50/50) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/12) 2 Nie Nie
Umuzykalnienie z rytmiką II Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne z metodyką II Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Blok ogólny
Jakość życia, jakość szkoły Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Procedury pozyskiwania środków finansowych w edukacji Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Projektowanie szkoleń edukacyjnych Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Wychowanie w różnych religiach i kulturach Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Edukacja teatralna z metodyką Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Edukacja techniczno-plastyczna Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Literatura dla dzieci Wykład (30/18), Konwersatorium (15/9) 3 Nie Nie
Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w klasach I-III Wykład (15/9), Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Metodyka edukacji przyrodniczej i społecznej w przedszkolu Wykład (15/9), Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna (100 godz.) Praktyka (100/100) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (30/24), Egzamin (-/-) 8 Tak Nie
Współczesne tendencje w organizacji i kierowaniu placówkami edukacyjnymi Wykład (30/18) 3 Nie Nie