SylabUZ

Pielęgniarstwo
pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anatomia Wykład (15/-), Ćwiczenia (45/-), Samokształcenie (15/-) 3 Tak Nie
Biochemia i biofizyka Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 1 Nie Nie
Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki Wykład (10/-), Ćwiczenia (35/-), Samokształcenie (30/-) 3 Nie Nie
Fizjologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (50/-), Samokształcenie (15/-) 3 Tak Nie
Genetyka Wykład (15/-), Ćwiczenia (10/-), Samokształcenie (15/-) 1 Nie Nie
Język angielski Ćwiczenia (60/-) 2 Nie Nie
Pedagogika Wykład (10/-), Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 1 Tak Nie
Podstawy pielęgniarstwa Wykład (30/-), Laboratorium (90/-), Samokształcenie (15/-) 7 Nie Nie
Promocja zdrowia Ćwiczenia (15/-), Zajęcia praktyczne (20/-), Samokształcenie (30/-) 2 Nie Nie
Psychologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (35/-), Samokształcenie (15/-) 2 Tak Nie
Socjologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 1 Nie Nie

Szkolenie BHP

Inne (4/-) 0 Nie Nie
Zdrowie publiczne Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 2 Nie Nie
Zajęcia fakultatywne: Zakażenia szpitalne
Zajęcia fakultatywne: Zakażenia szpitalne Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 2 Nie Nie
Zajęcia fakultatywne: Język migowy
Zajęcia fakultatywne: Język migowy Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 2 Nie Nie
Zajęcia fakultatywne: Promocja zdrowia psychicznego
Zajęcia fakultatywne: Promocja zdrowia psychicznego Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badania fizykalne Wykład (10/-), Laboratorium (15/-), Samokształcenie (30/-) 2 Nie Nie
Język angielski Ćwiczenia (60/-) 2 Nie Nie
Mikrobiologia i parazytologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-), Samokształcenie (15/-) 2 Nie Nie
Patologia Wykład (30/-), Ćwiczenia (35/-), Samokształcenie (15/-) 3 Tak Nie
Podstawy pielęgniarstwa Wykład (30/-), Laboratorium (90/-), Zajęcia praktyczne (80/-), Praktyka (120/-), Samokształcenie (15/-) 14 Tak Nie
Podstawy ratownictwa medycznego Wykład (15/-), Laboratorium (30/-), Samokształcenie (15/-) 2 Tak Nie
Prawo Wykład (15/-), Samokształcenie (15/-) 1 Nie Nie
Radiologia Wykład (10/-), Ćwiczenia (10/-), Samokształcenie (15/-) 1 Nie Nie
Zdrowie publiczne Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-), Samokształcenie (15/-) 2 Tak Nie
Zajęcia fakultatywne: Zakażenia szpitalne
Zajęcia fakultatywne: Zakażenia szpitalne Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 1 Nie Nie
Zajęcia fakultatywne: Język migowy
Zajęcia fakultatywne: Język migowy Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 1 Nie Nie
Zajęcia fakultatywne: Promocja zdrowia psychicznego
Zajęcia fakultatywne: Promocja zdrowia psychicznego Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-), Zajęcia praktyczne (60/-), Samokształcenie (15/-) 6 Nie Nie
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-), Zajęcia praktyczne (60/-), Samokształcenie (15/-) 6 Nie Nie
Dietetyka Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (30/-) 1 Nie Nie
Farmakologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (35/-), Samokształcenie (15/-) 2 Tak Nie
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Wykład (15/-), Ćwiczenia (45/-), Zajęcia praktyczne (80/-), Praktyka (80/-), Samokształcenie (30/-) 9 Tak Nie
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-), Zajęcia praktyczne (80/-), Samokształcenie (15/-) 6 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Wykład (0/-), Ćwiczenia (15/-), Zajęcia praktyczne (60/-), Praktyka (160/-), Samokształcenie (15/-) 8 Tak Nie
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Wykład (0/-), Ćwiczenia (15/-), Zajęcia praktyczne (60/-), Praktyka (160/-), Samokształcenie (15/-) 8 Tak Nie
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-), Zajęcia praktyczne (40/-), Samokształcenie (15/-) 4 Nie Nie
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Wykład (0/-), Ćwiczenia (15/-), Zajęcia praktyczne (80/-), Praktyka (160/-), Samokształcenie (15/-) 10 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia Wykład (15/-), Ćwiczenia (45/-), Zajęcia praktyczne (40/-), Praktyka (40/-), Samokształcenie (30/-) 6 Tak Nie
Badania naukowe w pielęgniarstwie Laboratorium (20/-), Samokształcenie (15/-) 1 Nie Nie
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Wykład (0/-), Ćwiczenia (15/-), Zajęcia praktyczne (40/-), Praktyka (80/-), Samokształcenie (15/-) 6 Tak Nie
Podstawowa opieka zdrowotna Wykład (10/-), Ćwiczenia (10/-), Zajęcia praktyczne (80/-), Samokształcenie (15/-) 6 Nie Nie
Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne Wykład (15/-), Ćwiczenia (45/-), Zajęcia praktyczne (80/-), Praktyka (40/-), Samokształcenie (30/-) 8 Tak Nie
Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Wykład (15/-), Ćwiczenia (20/-), Zajęcia praktyczne (40/-), Samokształcenie (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badania naukowe w pielęgniarstwie Laboratorium (15/-), Samokształcenie (15/-) 6 Nie Nie
Opieka paliatywna Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-), Zajęcia praktyczne (40/-), Praktyka (40/-), Samokształcenie (15/-) 5 Tak Nie
Podstawowa opieka zdrowotna Wykład (5/-), Ćwiczenia (5/-), Zajęcia praktyczne (40/-), Praktyka (200/-), Samokształcenie (15/-) 6 Tak Nie
Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-), Zajęcia praktyczne (80/-), Praktyka (40/-), Samokształcenie (30/-) 8 Tak Nie
Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych Wykład (0/-), Zajęcia praktyczne (40/-), Praktyka (80/-) 5 Tak Nie