SylabUZ

Inżynieria danych
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Wychowanie fizyczne 1 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe podstawowe
Algebra liniowa Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Analiza matematyczna 1 Wykład (45/-), Ćwiczenia (45/-) 7 Tak Nie
Metody opisu danych Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Pakiety matematyczne 1 Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Podstawy logiki i analizy ilościowej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Podstawy programowania Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Język angielski 1 Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne 2 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe podstawowe
Algebra liniowa i geometria analityczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Algorytmy i struktury danych 1 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Analiza matematyczna 2 Wykład (45/-), Ćwiczenia (45/-) 7 Tak Nie
Pakiety matematyczne 2 Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Pakiety użytkowe Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do teorii grafów Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Język angielski 2 Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe podstawowe
Algorytmy i struktury danych 2 Projekt (30/-) 2 Nie Nie
Metody numeryczne Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Programowanie obiektowe 1 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Nie
Systemy baz danych 1 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Nie
Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Przedmioty humanistyczne
Polszczyzna w praktyce Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Język angielski 3 Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmioty obowiązkowe podstawowe
Analiza danych statystycznych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Metody optymalizacji Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Programowanie obiektowe 2 Projekt (30/-) 2 Nie Nie
Systemy baz danych 2 Projekt (30/-) 2 Nie Nie
Przedmioty oferowane
Algorytmy grafowe Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Inżynieria systemów informacyjnych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Matematyka finansowa Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Metody obliczeniowe w zagadnieniach inżynierskich Wykład (30/-), Projekt (30/-) 6 Tak Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe ogólne
Język angielski 4 Laboratorium (30/-) 2 Tak Nie
Przedmioty obowiązkowe podstawowe
Bezpieczeństwo systemów informatycznych i ochrona danych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Projekt (15/-) 6 Tak Nie
Podstawy zarządzania i przedsiębiorczości Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Równania różniczkowe z zastosowaniami Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Tak Nie
Przedmioty oferowane
Analiza modeli ekonometrycznych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Bazy danych w aplikacjach internetowych 1 Wykład (30/-), Laboratorium (30/-), Ćwiczenia (15/-) 6 Nie Tak
Modelowanie zjawisk losowych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Nie Tak
Podstawy zarządzania i bezpieczeństwa systemów baz danych Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty obowiązkowe podstawowe
Kombinatoryczne podstawy informatyki Wykład (30/-), Laboratorium (15/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Praca dyplomowa
Inżynierski projekt dyplomowy 1 Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmioty oferowane
Badania operacyjne Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Bazy danych w aplikacjach internetowych 2 Projekt (30/-) 3 Nie Tak
Elastyczne systemy produkcyjne Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Modelowanie inżynierskie Wykład (30/-), Projekt (30/-) 6 Tak Tak
Programowanie aplikacji WEB Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 6 Tak Tak
Tworzenie narzędzi analitycznych w R Projekt (30/-) 3 Nie Tak
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmioty techniczne
Metody eksploracji danych Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Seminarium praktyczne Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Nie Tak
Praca dyplomowa
Inżynierski projekt dyplomowy 2 Seminarium (60/-) 13 Nie Nie
Przedmioty oferowane
Praktyka zawodowa Praktyka (90/-) 5 Nie Tak
Przedmioty humanistyczne
Polszczyzna w praktyce Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Wstęp do pisania i redagowania prac dyplomowych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak