SylabUZ

Pielęgniarstwo
pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anatomia Wykład (15/-), Laboratorium (45/-), Samokształcenie (15/-) 3 Tak Nie
Etyka zawodu pielęgniarki Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (20/-) 1 Nie Nie
Fizjologia Wykład (30/-), Ćwiczenia (45/-), Samokształcenie (15/-) 4 Tak Nie
Genetyka Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (5/-) 2 Nie Nie
Język angielski Ćwiczenia (60/-) 3 Nie Nie
Organizacja pracy pielęgniarskiej Ćwiczenia (10/-), Samokształcenie (15/-) 1 Nie Nie
Pedagogika Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-), Samokształcenie (20/-) 3 Tak Nie
Podstawy pielęgniarstwa Wykład (30/-), Laboratorium (90/-), Samokształcenie (15/-) 4 Nie Nie
Promocja zdrowia Ćwiczenia (10/-), Zajęcia praktyczne (20/-), Samokształcenie (20/-) 2 Nie Nie
Psychologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-), Samokształcenie (20/-) 3 Tak Nie
Socjologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 1 Nie Nie
System informacji w ochronie zdrowia Wykład (10/-), Samokształcenie (15/-) 1 Nie Nie
Szkolenie BHP Inne (4/-) 0 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Laboratorium (30/-) 0 Nie Nie
Zajęcia fakultatywne:Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 1 Nie Nie
Zdrowie publiczne Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (5/-) 1 Nie Nie
Zajęcia fakultatywne: Język migowy
Zajęcia fakultatywne: Język migowy Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badania fizykalne Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Samokształcenie (15/-) 2 Nie Nie
Biochemia i biofizyka Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-), Samokształcenie (15/-) 2 Tak Nie
Dietetyka Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (20/-) 1 Nie Nie
Język angielski Ćwiczenia (60/-) 2 Nie Nie
Mikrobiologia i parazytologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 2 Nie Nie
Patologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (45/-), Samokształcenie (15/-) 3 Tak Nie

Podstawy Pielęgniarstwa

Wykład (15/-), Laboratorium (90/-), Zajęcia praktyczne (80/-), Praktyka (120/-), Samokształcenie (15/-) 5 Tak Nie
Podstawy pielęgniarstwa Zajęcia praktyczne (80/-) 3 Nie Nie
Podstawy pielęgniarstwa Wykład (15/-), Laboratorium (90/-), Samokształcenie (15/-) 5 Tak Nie
Podstawy ratownictwa medycznego Wykład (5/-), Laboratorium (30/-), Samokształcenie (15/-) 1 Tak Nie
Prawo medyczne Wykład (15/-), Samokształcenie (20/-) 1 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Laboratorium (30/-) 0 Nie Nie
Zajęcia fakultatywne:Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 1 Nie Nie
Zdrowie publiczne Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (25/-) 3 Tak Nie
Zajęcia fakultatywne: Język migowy
Zajęcia fakultatywne: Język migowy Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Zakażenia szpitalne Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 1 Nie Nie
Badania naukowe w pielęgniarstwie Wykład (5/-), Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 1 Nie Nie
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-), Samokształcenie (20/-) 3 Nie Nie

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-), Zajęcia praktyczne (60/-), Samokształcenie (20/-) 5 Nie Nie
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Zajęcia praktyczne (60/-) 2 Nie Nie

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-), Zajęcia praktyczne (60/-), Samokształcenie (20/-) 5 Nie Nie
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-), Samokształcenie (20/-) 3 Nie Nie
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Zajęcia praktyczne (60/-) 2 Nie Nie
Farmakologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-), Samokształcenie (30/-) 3 Tak Nie
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Zajęcia praktyczne (80/-) 3 Nie Nie

Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne

Wykład (5/-), Ćwiczenia (45/-), Zajęcia praktyczne (80/-), Praktyka (80/-), Samokształcenie (30/-) 9 Tak Nie
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Wykład (5/-), Ćwiczenia (45/-), Samokształcenie (30/-) 3 Tak Nie
Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-), Zajęcia praktyczne (30/-), Praktyka (30/-), Samokształcenie (30/-) 0 Nie Nie
Pediatria i Pielęgniarstwo Pediatryczne Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-), Zajęcia praktyczne (80/-), Samokształcenie (15/-) 5 Nie Nie
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-), Samokształcenie (15/-) 2 Nie Nie
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Zajęcia praktyczne (80/-) 3 Nie Nie
Podstawy rehabilitacji Wykład (15/-), Samokształcenie (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Wykład (0/-), Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (10/-) 1 Tak Nie

Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Wykład (0/-), Ćwiczenia (15/-), Zajęcia praktyczne (60/-), Praktyka (160/-), Samokształcenie (10/-) 9 Tak Nie
Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Zajęcia praktyczne (60/-) 2 Nie Nie
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Zajęcia praktyczne (60/-) 2 Nie Nie

Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

Wykład (0/-), Ćwiczenia (15/-), Zajęcia praktyczne (60/-), Praktyka (160/-), Samokształcenie (10/-) 9 Tak Nie
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Wykład (0/-), Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (10/-) 1 Tak Nie
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Wykład (5/-), Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 1 Nie Nie
Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne Zajęcia praktyczne (40/-) 1 Nie Nie

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Wykład (5/-), Ćwiczenia (15/-), Zajęcia praktyczne (45/-), Samokształcenie (15/-) 2 Nie Nie
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Wykład (0/-), Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 1 Tak Nie
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Zajęcia praktyczne (80/-) 3 Nie Nie
Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Wykład (0/-), Ćwiczenia (15/-), Zajęcia praktyczne (80/-), Praktyka (160/-), Samokształcenie (15/-) 10 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-), Zajęcia praktyczne (80/-), Praktyka (80/-), Samokształcenie (30/-) 8 Tak Nie

Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Wykład (5/-), Ćwiczenia (15/-), Zajęcia praktyczne (40/-), Praktyka (80/-), Samokształcenie (15/-) 6 Tak Nie
Podstawowa opieka zdrowotna Wykład (5/-), Ćwiczenia (15/-), Zajęcia praktyczne (80/-), Samokształcenie (25/-) 5 Nie Nie

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

Wykład (15/-), Ćwiczenia (35/-), Zajęcia praktyczne (80/-), Praktyka (40/-), Samokształcenie (30/-) 8 Tak Nie
Radiologia Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-), Samokształcenie (15/-) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny

Opieka paliatywna

Wykład (5/-), Ćwiczenia (15/-), Zajęcia praktyczne (40/-), Praktyka (40/-), Samokształcenie (15/-) 5 Tak Nie

Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej

Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-), Zajęcia praktyczne (40/-), Praktyka (40/-), Samokształcenie (15/-) 6 Tak Nie

Podstawowa opieka zdrowotna

Wykład (5/-), Ćwiczenia (5/-), Zajęcia praktyczne (40/-), Praktyka (160/-), Samokształcenie (5/-) 8 Tak Nie

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Wykład (15/-), Ćwiczenia (35/-), Zajęcia praktyczne (80/-), Praktyka (80/-), Samokształcenie (15/-) 8 Tak Nie
Seminarium dyplomowe Laboratorium (20/-) 3 Nie Nie