SylabUZ

Filologia polska
pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język jako archiwum kultury Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Język starożytny: łacina z elementami kultury antycznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Mity i religie świata Wykład (30/-) 5 Tak Nie
Nauki pomocnicze literaturoznawstwa i językoznawstwa Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot społeczny - Podstawy public relations Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny - Psychologia społeczna Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny - Socjologia ciała Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do studiów wyższych/życie kulturalne miasta i regionu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do językoznawstwa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do literaturoznawstwa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Eposy świata Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Gramatyka opisowa języka polskiego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Historia literatury polskiej: literatura staropolska i oświecenia Wykład (30/-), Konwersatorium (60/-) 7 Tak Nie
Podstawy retoryki Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Poetyka Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Broker Informacji
Teoria informacji Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Nauczycielska
Wprowadzenie do pedagogiki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Wprowadzenie do psychologii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Przedmiot do wyboru
Przedmiot do wyboru: Komizm językowy dawniej i dziś Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Polski kalendarz świąteczny i obrzędowy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw:Wybrane aspekty frazeologii polskiej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sztuka autoprezentacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Teatr radiowy i sceniczny w ujęciu krytycznym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pisanie Kreatywne
Recepcja i oddziaływanie tekstów kultury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do pisania kreatywnego Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Analiza i interpretacja dzieła literackiego Konwersatorium (45/-) 3 Nie Nie
Dialektologia polska z elementami etnolingwistyki Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Gramatyka opisowa języka polskiego Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Historia literatury polskiej: literatura romantyzmu i pozytywizmu Wykład (30/-), Konwersatorium (60/-) 8 Tak Nie
Poetyka II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Broker Informacji
Kognitywne przetwarzanie informacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Pozyskiwanie i opracowanie informacji Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Nauczycielska
Śródroczna praktyka pedagogiczna Praktyka (30/-) 1 Nie Nie
Warsztaty pedagogiczne zintegrowane z realizacją praktyk Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty psychologiczne zintegrowane z realizacja praktyk Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Pisanie Kreatywne
Esej literacki Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Narratologia Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Warsztaty krytyczno-publicystyczne Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Historia języka polskiego - dzieje budowy i używania języka narodowego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Historia literatury polskiej: literatura Młodej Polski i XX-lecia międzywojennego Wykład (30/-), Konwersatorium (45/-) 7 Tak Nie
Kultura języka polskiego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Broker Informacji
Antropologiczne konteksty informacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praca z użytkownikiem informacji Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Nauczycielska
Dydaktyka literatury i języka polskiego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Dydaktyka ogólna Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
PDW: Baśń w literaturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pdw: Kreacja istot nadprzyrodzonych w literaturze i kulturze popularnej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Topografia w literaturze i w kulturze Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pisanie Kreatywne
Czas i przestrzeń Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Fabuła i intryga Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Kreacja bohatera Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia literatury polskiej: literatura po roku 1939 Wykład (30/-), Konwersatorium (45/-) 7 Tak Nie
Literatura powszechna (do XVIII w.) Konwersatorium (30/-) 5 Tak Nie
Seminarium licencjackie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Stylistyka języka polskiego Wykład (30/-), Konwersatorium (30/-) 4 Tak Nie
Broker Informacji
Archiwizacja i bezpieczeństwo danych Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Dezinformacja w świecie współczesnym Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Nauczycielska
Emisja głosu i kultura języka Laboratorium (30/-) 1 Nie Nie
Śródroczna praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej Praktyka (60/-) 3 Nie Nie
Warsztaty dydaktyczne zintegrowane z realizacją praktyk Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
PDW: Elementy krytyki literacko-artystycznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Językowy savoir-vivre w życiu publicznym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Komunikacja międzynarodowa a język Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Kreatywne pisanie reportazu literackiego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Literatura/film - nowe technologie/Internet Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Sztuka dyskusji i debaty Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Fenomen mody w zwierciadle języka i kultury Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Styl kluczem do sukcesu - sztuka komunikowania Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sprawność językowa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sztuka interpretacji - teoria i metodologia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pisanie Kreatywne
Teksty użytkowe Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Warsztaty pisania prozy/warsztaty pisania poezji Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia literatury polskiej: literatura po roku 1989 Konwersatorium (45/-) 6 Tak Nie
Literatura powszechna (XIX-XXI w.) Konwersatorium (30/-) 5 Tak Nie
Pragmatyka tekstu Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Seminarium licencjackie (II) Seminarium (30/-) 8 Nie Nie
Wiedza o kulturze Wykład (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
PDW: Historia wydarzeń medialnych w Polsce i na świecie w XX i XXI w Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Kulturowe aspekty wypowiedzi Jana Pawła II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
PDW: Prezenter radiowy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Kreacyjna moc języka Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Płeć w języku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przedmiot do wyboru: Warsztaty krytycznoliterackie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak