SylabUZ

Socjologia
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekonomia Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Elementy metodologii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Historia myśli socjologicznej I Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Historia najnowsza Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Psychologia społeczna Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie

Szkolenie BHP

Wykład (4/-) Nie Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do socjologii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Konwersatorium (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Demografia Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Historia myśli socjologicznej II Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Metody statystyczne w socjologii I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Mikrostruktury społeczne i struktury pośrednie I Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Procesy zmiany społecznej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Socjologia szczegółowa I Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Tak
Język rosyjski I Konwersatorium (60/-) 2 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język rosyjski II Konwersatorium (60/-) 3 Nie Nie
Metody badań ilościowych Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Metody statystyczne w socjologii II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Mikrostruktury społeczne i struktury pośrednie II Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Proseminarium socjologiczne 1 Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Socjologia mediów Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski II Konwersatorium (60/-) 3 Nie Tak
Język niemiecki II Konwersatorium (60/-) 3 Nie Tak
specjalność - Animacja sieci społecznych
Socjologia ekonomiczna Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Socjologia pracy i zawodu Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Teorie sieci społecznych Wykład (30/-) 3 Tak Tak
specjalność - Rewitalizacja społeczna
Potrzeby społeczności lokalnych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Rewitalizacja społeczna Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Wstęp do rewitalizacji Wykład (30/-) 3 Tak Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Antropologia kulturowa Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Język rosyjski III Konwersatorium (30/-) 3 Tak Nie
Makrostruktury społeczne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Metody badań jakościowych Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Proseminarium socjologiczne 2 Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Wykład monograficzny I Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski III Konwersatorium (30/-) 3 Tak Tak
Język niemiecki III Konwersatorium (30/-) 3 Tak Tak
specjalność - Animacja sieci społecznych
Komputerowa analiza sieci społecznych Konwersatorium (15/-) 3 Nie Tak
Sieci społeczne w biznesie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
specjalność - Rewitalizacja społeczna
Partycypacja społeczna Konwersatorium (15/-) 3 Nie Tak
Wymiary wykluczenia społecznego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Komputerowe opracowanie danych - SPSS Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Metody badań opinii społecznej Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Proseminarium socjologiczne 3 Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Przygotowanie do badań terenowych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Socjologia szczegółowa II Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Współczesne teorie socjologiczne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Wykład monograficzny II Wykład (30/-) 1 Nie Nie
specjalność - Animacja sieci społecznych
Sieci społeczne w życiu publicznym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Socjologia instytucji i organizacji Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Tak
Socjologia reklamy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Strategie personalne Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Tak
specjalność - Rewitalizacja społeczna
Elementy socjologii prawa Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Tak
Negocjacje i mediacje Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Przestrzeń w naukach społecznych Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Tak
Społeczno-kulturowe aspekty starości Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza danych zastanych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Badania terenowe Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Etyczne problemy zawodu socjologa Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Praktyka Praktyka (120/-) 4 Nie Nie
Proseminarium socjologiczne 4 Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe III Seminarium (30/-), Egzamin (-/-) 4 Tak Nie
Współczesne społeczeństwo polskie Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Wykład monograficzny III Wykład (30/-) 1 Nie Nie
specjalność - Animacja sieci społecznych
Metody analizy sieci społecznych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Metody badań marketingowych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Networking w biznesie Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Tak
Networking w życiu publicznym Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Tak
specjalność - Rewitalizacja społeczna
Instytucjonalny system lokalny Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Tak
Polityka społeczna Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Tak
Praktyczne aspekty rewitalizacji Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Tak
Rewitalizacja społeczna - projekt Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak