SylabUZ

Bezpieczeństwo narodowe
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo technologiczne informacji Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Geografia społeczno-ekonomiczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Organizacyjne podstawy bezpieczeństwa publicznego Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Pierwsza pomoc Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej Wykład (15/9) 3 Tak Nie
Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Socjologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Zarządzanie projektami wysokiego ryzyka Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Język angielski Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Proseminarium

Występuje w specjalnościach: Bezpieczeństwo biznesu i administracji, Bezpieczeństwo publiczne, Zarządzanie kryzysowe

Proseminarium (60/54) 4 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza rynku Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Gospodarka przestrzenna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Historia bezpieczeństwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Polityka regionalna w Polsce Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Bezpieczeństwo biznesu i administarcji
Analiza bezpieczeństwa ekonomicznego

Występuje w specjalnościach: Bezpieczeństwo biznesu i administracji

Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Technologie GIS

Występuje w specjalnościach: Bezpieczeństwo biznesu i administracji

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Bezpieczeństwo publiczne
Kierowanie i dowodzenie w systemach bezpieczeństwa

Występuje w specjalnościach: Bezpieczeństwo publiczne

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Tworzenie zespołów

Występuje w specjalnościach: Bezpieczeństwo publiczne

Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Marketing międzynarodowy Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Międzynarodowe strategie bezpieczeństwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Tak
Negocjacje Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Tak
Public relations w bezpieczeństwie Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Seminarium dyplomowe 1

Występuje w specjalnościach: Bezpieczeństwo biznesu i administracji, Bezpieczeństwo publiczne, Zarządzanie kryzysowe

Seminarium (45/45) 4 Nie Nie
Strategie bezpieczeństwa narodowego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Tak
Zarządzanie globalne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Tak
Zarządzanie procesami zmian Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Tak
Zarządzanie strategiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Tak
Specj.-Zarządzanie kryzysowe
Systemy zarządzania w bezpieczeństwie

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie kryzysowe

Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Współczesne systemy bezpieczeństwa

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie kryzysowe

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Zarządzanie kryzysowe Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Specj.-Bezpieczeństwo biznesu i administarcji
Bezpieczeństwo w sieci

Występuje w specjalnościach: Bezpieczeństwo biznesu i administracji

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Interfejsy informacji

Występuje w specjalnościach: Bezpieczeństwo biznesu i administracji

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Inżynieria wiedzy

Występuje w specjalnościach: Bezpieczeństwo biznesu i administracji

Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne

Występuje w specjalnościach: Bezpieczeństwo biznesu i administracji

Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Bezpieczeństwo publiczne
Ochrona ludności i obrona cywilna w Polsce i w krajach UE

Występuje w specjalnościach: Bezpieczeństwo publiczne

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Wyzwania i zagrożenia współczesnego świata

Występuje w specjalnościach: Bezpieczeństwo publiczne

Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem systemów informacyjnych

Występuje w specjalnościach: Bezpieczeństwo publiczne

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie środowiskiem w służbach publicznych

Występuje w specjalnościach: Bezpieczeństwo publiczne

Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Polityka innowacyjna Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Tak
Seminarium dyplomowe 2

Występuje w specjalnościach: Bezpieczeństwo biznesu i administracji, Bezpieczeństwo publiczne, Zarządzanie kryzysowe

Seminarium (45/45) 6 Nie Nie
Systemy innowacji Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Tak
Wybrane problemy ochrony ekonomicznej państw Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Tak
Zarządzanie infrastrukturą krytyczną Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Tak
Zarządzanie inwestycjami w sferze bezpieczeństwa Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Tak
Specj.-Zarządzanie kryzysowe
Społeczeństwo wiedzy

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie kryzysowe

Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Strategie i doktryny militarne

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie kryzysowe

Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Systemy wspomagania decyzji

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie kryzysowe

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie kryzysowe

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka zawodowa Praktyka (360/360) 12 Nie Nie
Specj.-Bezpieczeństwo biznesu i administarcji
Wykład monograficzny specjalnościowy - Bezpieczeństwo biznesu i administracji

Występuje w specjalnościach: Bezpieczeństwo biznesu i administracji

Wykład (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Bezpieczeństwo publiczne
Wykład monograficzny specjalnościowy - Bezpieczeństwo publiczne

Występuje w specjalnościach: Bezpieczeństwo publiczne

Wykład (15/9) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Seminarium dyplomowe 3

Występuje w specjalnościach: Bezpieczeństwo biznesu i administracji, Bezpieczeństwo publiczne, Zarządzanie kryzysowe

Seminarium (60/54) 15 Nie Nie
Specj.-Zarządzanie kryzysowe
Wykład monograficzny specjalnościowy - Zarządzanie kryzysowe

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie kryzysowe

Wykład (15/9) 3 Nie Nie