SylabUZ

Turystyka i rekreacja
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2022/2023)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekologia i ochrona środowiska Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Ekonomia Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Etyka zawodu i kultura pracy w turystyce Wykład (20/12), Laboratorium (20/12), Ćwiczenia (20/12) 3 Nie Nie
Geografia turystyczna Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Język obcy kierunkowy (język niemiecki w turystyce) Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży Ćwiczenia (30/18), Warsztaty (15/9) 2 Nie Nie
Podstawy rekreacji Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Podstawy turystyki Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (60/60) 3 Nie Nie
Socjologia i metodologia badań społecznych Wykład (30/18), Ćwiczenia (20/12), Warsztaty (10/6) 4 Tak Nie
Szkolenie BHP Szkolenie BHP (4/-) 0 Nie Nie
Technologie informacyjne i systemy rezerwacyjne w turystyce Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizjologia człowieka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9), Warsztaty (15/9) 2 Tak Nie
Informacja turystyczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Język obcy kierunkowy (język niemiecki w turystyce) Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Nowe trendy w turystyce Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Pedagogika czasu wolnego Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Podstawy rekreacji Laboratorium (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (180/180) 6 Nie Nie
Prawo w turystyce Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Psychologia społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Fakultet 1/przedmiot do wyboru
Ekoturystyka Laboratorium (20/12) 1 Nie Nie
Fotografia przyrodnicza i krajobrazowa Laboratorium (20/12) 1 Nie Nie
Użytkowanie zasobów turystycznych w parkach narodowych Laboratorium (20/12) 1 Nie Nie
Warsztaty przewodnictwa terenowego Laboratorium (20/12) 1 Nie Nie
przedmiot do wyboru
Wstęp do wiedzy o kulturze Wykład (20/12), Laboratorium (20/12), Ćwiczenia (20/12) 4 Tak Nie
Wstęp do wiedzy o sztuce Wykład (20/12), Laboratorium (20/12), Ćwiczenia (20/12) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekonomika turystyki i rekreacji Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Geografia gospodarcza Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Język obcy kierunkowy (język niemiecki w turystyce) Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Obsługa ruchu turystycznego Warsztaty (45/27) 3 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (120/120) 6 Nie Nie
Regionalistyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9), Warsztaty (15/9) 3 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Laboratorium (30/-) 0 Nie Nie
Zagospodarowanie turystyczne Wykład (10/6), Laboratorium (10/6), Ćwiczenia (10/6) 2 Tak Nie
Zarządzanie Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Fakultet 2/przedmiot do wyboru
Andragogika Laboratorium (20/12) 3 Nie Nie
Językowe warsztaty przewodnictwa turystycznego Laboratorium (20/12) 3 Nie Nie
Techniki negocjacji Laboratorium (20/12) 3 Nie Nie
Warsztaty komunikacji interpersonalnej Laboratorium (20/12) 3 Nie Nie
przedmiot do wyboru
Język obcy Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Hotelarstwo Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Język obcy kierunkowy (język niemiecki w turystyce) Konwersatorium (30/18) 2 Tak Nie
Krajoznawstwo Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Podstawy marketingu Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (180/180) 5 Nie Nie
Prawo gospodarcze Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Socjologia turystyki Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9), Warsztaty (15/9) 3 Tak Nie
Warsztaty projektowania szlaków turystycznych Laboratorium (30/18), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Laboratorium (30/-) 0 Nie Nie
Fakultet 3/przedmiot do wyboru
Inwentaryzacja zasobów turystycznych Laboratorium (20/12) 3 Nie Nie
Transgraniczny produkt turystyczny Laboratorium (20/12) 3 Nie Nie
Waloryzacja zasobów kulturowych regionu Laboratorium (20/12) 3 Nie Nie
Wstęp do analizy statystycznej Laboratorium (20/12) 3 Nie Nie
przedmiot do wyboru
Język obcy Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Agroturystyka Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Kreowanie lokalnego produktu turystycznego Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Pilotaż i przewodnictwo turystyczne Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Rekreacja ruchowa Ćwiczenia (45/27) 4 Tak Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Zarządzanie kadrami w turystyce Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9), Warsztaty (15/9) 4 Nie Nie
Fakultet 4/przedmiot do wyboru
Kultura kulinarna Laboratorium (10/6), Ćwiczenia (20/12) 3 Nie Nie
Obsługa klientów w biurze podróży Laboratorium (10/6), Ćwiczenia (20/12) 3 Nie Nie
Planowanie i organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych Laboratorium (10/6), Ćwiczenia (20/12) 3 Nie Nie
Turystyka biznesowa Laboratorium (10/6), Ćwiczenia (20/12) 3 Nie Nie
Fakultet 5/przedmiot do wyboru
Organizacja imprez trampingowych Laboratorium (10/6), Ćwiczenia (20/12) 3 Nie Nie
Programowanie profilaktyki zdrowotnej w turystyce Laboratorium (10/6), Ćwiczenia (20/12) 3 Nie Nie
Systemy rezerwacyjne w turystyce Laboratorium (10/6), Ćwiczenia (20/12) 3 Nie Nie
Wellness i SPA Laboratorium (10/6), Ćwiczenia (20/12) 3 Nie Nie
przedmiot do wyboru
Język obcy Konwersatorium (60/36) 4 Tak Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka zawodowa Praktyka (180/180) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (30/18) 10 Nie Nie
Wycieczka studyjna Laboratorium (55/33) 3 Nie Nie
specjalność: Hotelarstwo
Badanie jakości usług hotelarskich Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Biznes plan w hotelarstwie Wykład (15/9), Warsztaty (15/9) 2 Nie Nie
Eksploatacja i zarządzanie hotelem Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Marketing usług hotelarskich Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zachowania nabywcze i dystrybucja usług hotelarskich Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
specjaność: Turystyka i organizacja wypoczynku
Animacja turystyczna i rekreacyjna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Metodyka turystyki szkolnej Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Teoria i metodyka rekreacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Turystyka kulturowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Warsztaty przewodnictwa turystycznego Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
specjaność:Turystyka przygodowa
Gry i zabawy ruchowe Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Metodyka organizacji imprez turystyki przygodowej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Organizacja i funkcjonowanie jednostek rekreacyjnych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Podróże międzynarodowe Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Turystyka aktywna i kwalifikowana Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie