SylabUZ

Arteterapia
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2021/2022)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych (podstawowe i kierunkowe):
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Emisja glosu Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Filozoficzne podstawy pedagogiki z etyką Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Historia wychowania i opieki Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Podstawy psychologii Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Podstawy socjologii Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Teoretyczne podstawy wychowania Wykład (15/-) 2 Nie Nie
Wstęp do pedagogiki Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Wstęp do wiedzy o sztuce z elementami estetyki Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Specjalność: Sztuki wizualne:
Podstawy rysunku Laboratorium (45/-) 3 Nie Nie
Struktury i kompozycje wizualne Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Specjalność: Teatr / Drama:
Wprowadzenie do wiedzy o teatrze i estetyki sztuk performatywnych Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do współczesnych technik teatralnych Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych (podstawowe i kierunkowe):
Główne szkoły psychoterapii Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Lektorat języka obcego 1 - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Lektorat języka obcego 1 - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Pedagogika specjalna Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Podstawy neurologii i psychiatrii Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Podstawy pedeutologii Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie

Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Psychologia twórczości Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Wychowanie fizyczne 1 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Specjalność: Sztuki wizualne:
Podstawy malarstwa Laboratorium (45/-) 2 Nie Nie
Podstawy technik graficznych Laboratorium (45/-) 2 Nie Nie
Warsztat form przestrzennych Laboratorium (45/-) 2 Nie Nie
Specjalność: Teatr / Drama:
Warsztat głosowy z elementami autoprezentacji Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do dramaterapii z elementami dramy kreatywnej Laboratorium (60/-) 4 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych (podstawowe i kierunkowe):
Diagnoza w arteterapii Ćwiczenia (60/-) 5 Nie Nie
Dydaktyka ogólna Wykład (30/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie
Lektorat języka obcego 2 - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Lektorat języka obcego 2 - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Podstawy psychopatologii Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Praktyka śródroczna w instytucjach kultury I Praktyka (120/-) 4 Nie Nie
Technologie informacyjne w arteterapii Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Teorie i modele arteterapii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Wychowanie fizyczne 2 Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Specjalność: Sztuki wizualne:
Fotografia i obrazy cyfrowe Laboratorium (45/-) 2 Nie Nie
Warsztaty twórcze I Laboratorium (45/-) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Specjalność: Teatr / Drama:
Podstawy reżyserii teatralnej Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do współczesnych technik tańca i ruchu Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych (podstawowe i kierunkowe):
Formy arteterapii Ćwiczenia (60/-) 5 Nie Nie
Lektorat języka obcego 3 - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Lektorat języka obcego 3 - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Podstawy rehabilitacji medycznej Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie

Praktyka arteterapeutyczna śródroczna I

Praktyka (60/-) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna ciągła I Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka śródroczna w instytucjach kultury II Praktyka (60/-) 2 Nie Nie

Wiedza o kulturze

Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie

Współczesne paradygmaty arteterapii

Ćwiczenia (60/-) 5 Nie Nie
Specjalność: Sztuki wizualne:
Podstawy działań interdyscyplinarnych Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty twórcze II Laboratorium (45/-) 3 Nie Nie
Specjalność: Teatr / Drama:
Improwizacja teatralna Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie

Teatroterapia w dramaterapii

Laboratorium (45/-) 3 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych (podstawowe i kierunkowe):
Lektorat języka obcego 4 - język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Tak
Lektorat języka obcego 4 - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Tak

Praktyka arteterapeutyczna ciągła I

Praktyka (100/-) 4 Nie Nie

Praktyka arteterapeutyczna śródroczna II

Praktyka (60/-) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna ciągła II Praktyka (120/-) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (30/-) 2 Nie Nie

Umiejętności interpersonalne

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Specjalność: Sztuki wizualne:
Podstawy komiksu Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Pracownia projektów dyplomowych w zakresie terapii przez sztuki wizualne I Laboratorium (45/-) 5 Nie Nie
Przetwarzanie obrazów cyfrowych Laboratorium (45/-) 4 Nie Tak

Witraż

Laboratorium (45/-) 4 Nie Tak
Wydarzenie, dzieło, artysta Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Specjalność: Teatr / Drama:
Ciało jako środek wyrazu artystycznego - świadomościowe metody pracy z ciałem Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Improwizacja ruchowa Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Metodyka pracy z grupą twórczą z realizacją etiud Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Projekt dyplomowy w zakresie terapii przez teatr 1 Laboratorium (45/-) 3 Nie Nie

Warsztat dramaterapii

Laboratorium (60/-) 5 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych (podstawowe i kierunkowe):
Gerontologia społeczna Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Tak Nie

Praktyka arteterapeutyczna ciągła II

Praktyka (50/-) 2 Nie Nie

Praktyka arteterapeutyczna śródroczna III

Praktyka (60/-) 3 Nie Nie

Praktyka asystencka

Praktyka (60/-) 5 Nie Nie
Problemy niepełnosprawności i rehabilitacji w edukacji Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Specjalność: Sztuki wizualne:
Pracownia projektów dyplomowych w zakresie terapii przez sztuki wizualne II Laboratorium (45/-) 5 Nie Nie
Warsztat projektowania działań arteterapeutycznych Laboratorium (60/-) 5 Nie Nie
Specjalność: Teatr / Drama:
Plastyczne i techniczne środki wyrazu scenicznego Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Projekt dyplomowy w zakresie terapii przez teatr 2 Laboratorium (45/-) 3 Nie Nie
Terapia tańcem i ruchem Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie

Warsztat projektowania oddziaływań arteterapeutycznych

Laboratorium (45/-) 3 Nie Nie