SylabUZ

Zarządzanie
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Koncepcje zarządzania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Makroekonomia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Organizacja systemów produkcyjnych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Przedsiębiorczość Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Rachunkowość zarządcza Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Społeczna odpowiedzialność biznesu Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie strategiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Zarządzanie wiedzą Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Przedmiot wybieralny
Język angielski Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Proseminarium Proseminarium (60/54) 3 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badania operacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Logistyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Statystyka matematyczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Specj.-Menedżer personalny
Polityka oceniania pracowników

Występuje w specjalnościach: Menadżer personalny

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Profesjonalizacja doboru pracowników

Występuje w specjalnościach: Menadżer personalny

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Współczesny menadżer personalny, sylwetka, funkcje

Występuje w specjalnościach: Menadżer personalny

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Negocjacje w biznesie Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Operacje połączone Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Przedmiot ogólnouczelniany Wykład (30/18) 2 Nie Tak
Seminarium dyplomowe 1 Seminarium (45/45) 4 Nie Tak
Team building Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Tak
Wspomaganie procesów decyzyjnych Projekt (15/9) 2 Nie Tak
Specj.-Strategie rozwoju biznesu
Ekonomia menedżerska

Występuje w specjalnościach: Strategie rozwoju biznesu

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Formy finansowania działalności gospodarzcej

Występuje w specjalnościach: Strategie rozwoju biznesu

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Lean management

Występuje w specjalnościach: Strategie rozwoju biznesu

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Zarządz.logistyczne
Controlling logistyczny

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie logistyczne

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Projektowanie systemów logistycznych

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie logistyczne

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie łańcuchem dostaw

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie logistyczne

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Zarz.małym i srednim przeds.
Analiza danych w MŚP

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Finansowanie działalności gospodarzcej

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w organizacji

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Zarządz.w organ.publ. i społ
Partnerstwo publiczno -społeczne i partnerstwo publiczno-prywatne

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Podmioty ekonomii spłecznej

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Sektor publiczny i jego funkcje

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza rynku Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Tak Nie
Dzieje cywilizacji europejskiej Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Prawo cywilne Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie procesami zmian Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Specj.-Menedżer personalny
Budowanie relacji poprzez komunikowanie się

Występuje w specjalnościach: Menadżer personalny

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
System motywowania w organizacji

Występuje w specjalnościach: Menadżer personalny

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Współczesne metody doskonalenia pracowników

Występuje w specjalnościach: Menadżer personalny

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Public relations Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Tak
Seminarium dyplomowe 2 Seminarium (45/45) 5 Nie Tak
Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Wykład (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Tak
Specj.-Strategie rozwoju biznesu
Diagnozowanie i raportowanie w działalności gospodarczej

Występuje w specjalnościach: Strategie rozwoju biznesu

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Sieciowe formy współpracy

Występuje w specjalnościach: Strategie rozwoju biznesu

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie zespołem projektowym

Występuje w specjalnościach: Strategie rozwoju biznesu

Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Zarządz.logistyczne
Automatyczna identyfikacja danych

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie logistyczne

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Systemy informatyczne w logistyce

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie logistyczne

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Transport w systemach logistycznych

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie logistyczne

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Zarz.małym i srednim przeds.
Lean management

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Lokalizacja przedsiębiorstw

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie finansami w MŚP

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Zarządz.w organ.publ. i społ
Finansowe stymulowanie rozwoju organizacji publicznych i społecznych

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Marketingowe uwarunkowania sukcesu organizacji

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Zarządzanie kapitałem ludzkim i społecznym w organizacjach

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Specj.-Menedżer personalny
Rynek pracy z perspektywy przedsiębiorcy

Występuje w specjalnościach: Menadżer personalny

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy - Menedżer personalny

Występuje w specjalnościach: Menadżer personalny

Wykład (15/9) 3 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Polityka gospodarcza Wykład (15/9) 3 Nie Tak
Seminarium dyplomowe 3 Seminarium (60/54) 20 Nie Tak
Zarządzanie wielokulturowością Wykład (15/9) 3 Nie Tak
Specj.-Strategie rozwoju biznesu
Wykład monograficzny specjalnościowy - Strategie rozwoju biznesu

Występuje w specjalnościach: Strategie rozwoju biznesu

Wykład (15/9) 3 Nie Nie
Zarządzanie przez jakość

Występuje w specjalnościach: Strategie rozwoju biznesu

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Specj.-Zarządz.logistyczne
Gospodarka magazynowa i zapasami

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie logistyczne

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy - Zarządzanie logistyczne

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie logistyczne

Wykład (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Zarz.małym i srednim przeds.
Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy - Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Wykład (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Zarządz.w organ.publ. i społ
Nowoczesne metody zarządzania w organizacjach publicznych

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy - Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie w organizacjach publicznych i społecznych

Wykład (15/9) 3 Nie Nie