SylabUZ

Ratownictwo medyczne
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anatomia Wykład (15/9), Ćwiczenia (45/27) 4 Tak Nie
Biochemia Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Biofizyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Biostatystyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Historia medycyny Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Kwalifikowana pierwsza pomoc Wykład (30/30), Ćwiczenia (45/45) 5 Tak Nie
Medycyna ratunkowa - organizacja PRM Wykład (30/30) 2 Nie Nie
Mikrobiologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Pedagogika i dydaktyka Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Pływanie Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Bezpieczeństwo pracy i ergonomia Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Humanizacja medycyny Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
przedmiot do wyboru
Higiena i Epidemiologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Język angielski medyczny Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język migowy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język niemiecki medyczny Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Komunikacja alternatywna Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Promocja zdrowia Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Socjologia medycyny Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Zdrowie publiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Aspekty prawne ratownictwa medycznego Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Etyka i Filozofia Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Fizjologia Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Medyczne czynności ratunkowe - techniki zabiegów medycznych Ćwiczenia (45/45) 3 Nie Nie
Pierwsza pomoc BLS Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Praktyka wakacyjna Praktyka (80/80) 3 Nie Nie

Praktyka wakacyjna - pogotowie ratunkowe

Praktyka (80/80) 3 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Wprowadzenie do medycyny sportowej Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Zarządzanie instytucjami ochrony zdrowia Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Psychologia w ratownictwie medycznym Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 0 Nie Nie
przedmiot do wyboru
Biomateriały w medycynie Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język angielski medyczny Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język migowy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język niemiecki medyczny Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Komunikacja alternatywna Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Pływanie Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Ratownictwo wodne Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Sporty walki Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Taktyka i techniki samoobrony Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Technologie informatyczne w medycynie Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Trening siłowy Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Wspinaczka Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Choroby wewnętrzne - badanie fizykalne Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Choroby wewnętrzne - stany nagłe z elementami ALS Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Farmakologia Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 2 Tak Nie
Medycyna katastrof Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 3 Tak Nie
Medycyna oparta na dowodach naukowych Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Medycyna ratunkowa - ratownictwo specjalistyczne z elementami ITLS Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 1 Nie Nie
Medyczne czynności ratunkowe - techniki zabiegów medycznych Ćwiczenia (60/60) 2 Nie Nie
Obóz zimowy - ratownictwo górskie Ćwiczenia (60/60) 2 Nie Nie
Położnictwo i Ginekologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Trening kompetencji interpersonalnych Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Żywienie człowieka a zdrowie publiczne Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Toksykologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Zdrowie seksualne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
przedmiot do wyboru
Język angielski medyczny Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język niemiecki medyczny Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ćwiczenia (60/60) 2 Nie Nie
Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil zachowawczy Ćwiczenia (60/60) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chirurgia Wykład (30/18), Ćwiczenia (60/36) 4 Tak Nie
Choroby wewnętrzne - stany nagłe z elementami ALS Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Diagnostyka obrazowa Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Medyczne czynności ratunkowe - zaawansowane czynności ratunkowe Ćwiczenia (60/60) 2 Nie Nie
Obóz letni - ratownictwo wodne Ćwiczenia (50/50) 2 Nie Nie
Patofizjologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Patomorfologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praktyka wakacyjna - pogotowie ratunkowe Praktyka (160/160) 6 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Interpretacja wyników badań laboratoryjnych Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot fakultatywny - Zasady leczenia bólu Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
przedmiot do wyboru
Język angielski medyczny Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Nie
Język niemiecki medyczny Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Nie
Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ćwiczenia (60/60) 2 Nie Nie
Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil zachowawczy Ćwiczenia (60/60) 2 Nie Nie
Stany nagłe w okulistyce Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Stany nagłe w urologii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Medycyna ratunkowa w laryngologii Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Medycyna sądowa Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Medyczne czynności ratunkowe - techniki zabiegów medycznych Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Medyczne czynności ratunkowe - zaawansowane czynności ratunkowe ALS Ćwiczenia (45/45) 2 Nie Nie
Neonatologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Neurologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praktyki śródroczne w szpitalnym oddziale ratunkowym Praktyka (40/40) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Traumatologia narządu ruchu Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Nie
przedmiot do wyboru
Medycyna ratunkowa - ćwiczenia w jednostkach systemu PRM - oddział ratunkowy Ćwiczenia (75/75) 5 Nie Nie
Medycyna ratunkowa - ćwiczenia w jednostkach systemu PRM - pogotowie ratunkowe Ćwiczenia (75/75) 5 Nie Nie
Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ćwiczenia (75/75) 3 Nie Nie
Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil zachowawczy Ćwiczenia (75/75) 3 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Choroby wewnętrzne - stany nagłe w chorobach zakaźnych Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Medyczne czynności ratunkowe - techniki zabiegów medycznych Ćwiczenia (30/30) 2 Tak Nie
Medyczne czynności ratunkowe - zaawansowane czynności ratunkowe ALS Ćwiczenia (45/45) 3 Tak Nie
Metodyka nauczania pierwszej pomocy i KPP Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Onkologia i stany nagłe w onkologii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Pediatria Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Praktyki śródroczne w szpitalnym oddziale ratunkowym Praktyka (40/40) 2 Nie Nie
Psychiatria Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Traumatologia narządu ruchu - zaawansowane czynności ratunkowe ATLS Wykład (15/15), Ćwiczenia (45/45) 3 Nie Nie
przedmiot do wyboru
Medycyna ratunkowa - ćwiczenia w jednostkach systemu PRM - oddział ratunkowy Ćwiczenia (75/75) 5 Nie Nie
Medycyna ratunkowa - ćwiczenia w jednostkach systemu PRM - pogotowie ratunkowe Ćwiczenia (75/75) 5 Nie Nie
Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil urazowy Ćwiczenia (75/75) 3 Nie Nie
Medyczne czynności ratunkowe w szpitalnym oddziale ratunkowym - profil zachowawczy Ćwiczenia (75/75) 3 Nie Nie
System PRM i jednostki współpracujace Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Taktyczne ratownictwo medyczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie