SylabUZ

Psychologia
jednolite magisterskie
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy - podstawowy:
Biologiczne podstawy zachowań Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Filozofia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Podstawy pomocy psychologicznej Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Podstawy postępowania naukowego dla psychologów Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Podstawy pracy grupowej i komunikacja interpersonalna Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Socjologia Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Wprowadzenie do psychologii I Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Moduł uzupełniający:
Język angielski I Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Technologie informacyjne Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy - podstawowy:
Logika Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Pedagogika dla psychologów Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Podstawy pracy praktycznej (obserwacja, rozmowa psychologiczna, wywiad) Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Psychologia procesów poznawczych Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 7 Tak Nie
Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 7 Tak Nie
Wprowadzenie do psychologii II Wykład (30/18) 4 Tak Nie
Moduł uzupełniający:
Język angielski II Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki II Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Wychowanie fizyczne I Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy - podstawowy:
Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 7 Nie Nie
Psychologia emocji i motywacji Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 7 Tak Nie
Psychologia społeczna Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 7 Tak Nie
Psychologia twórczości Wykład (30/18) 4 Tak Nie
Moduł uzupełniający:
Język angielski III Ćwiczenia (45/27) 3 Nie Tak
Język niemiecki III Ćwiczenia (45/27) 3 Nie Tak

Przedmiot do wyboru z oferty ogólnouczelnianej

Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne II Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy - podstawowy:
Diagnoza psychologiczna Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 7 Tak Nie
Prawne aspekty pracy psychologa Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Psychologia osobowości Wykład (30/18), Ćwiczenia (45/27) 7 Tak Nie
Psychologia rodziny Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Psychometria Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Moduł uzupełniający:
Język angielski IV Ćwiczenia (45/27) 3 Tak Tak
Język niemiecki IV Ćwiczenia (45/27) 3 Tak Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy - podstawowy:
Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków Wykład (15/9), Ćwiczenia (45/27) 4 Nie Nie
Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Psychologia różnic indywidualnych Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 7 Tak Nie
Psychologia wychowawcza Wykład (30/18) 2 Tak Nie
Psychopatologia rozwoju Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
Testy - badania organiki Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Testy inteligencji Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Testy osobowości Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy - fakultatywny:
Seminarium monograficzne IA - Psychologia uzależnień Seminarium (15/9) 2 Nie Tak
Seminarium monograficzne IB - Lęk społeczny Seminarium (15/9) 2 Nie Tak
Seminarium monograficzne IC - Psychologia sportu Seminarium (15/9) 2 Nie Tak
Moduł kierunkowy - podstawowy:
Diagnoza psychologiczna dorosłego człowieka - studium przypadku Wykład (15/9), Ćwiczenia (45/27) 4 Nie Nie
Podstawy seksuologii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Pomiędzy zdrowiem a chorobą - problemy życia codziennego Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Psychologia starzenia się Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Stres, sytuacje trudne i wypalenie zawodowe Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Testy projekcyjne Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii edukacyjnej i wychowawczej Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii klinicznej Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii pracy, organizacji i zarządzania Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Specjalność: Psychologia kliniczna:
Elementy psychiatrii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Psychologia zdrowia Wykład (15/9) 3 Tak Nie
Wprowadzenie do neuropsychologii Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Wykład monograficzny - Psychologia zmiany i motywacji do terapii Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Specjalność: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania:
Kultura organizacyjna Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Motywowanie i ocena pracowników Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Negocjacje w biznesie Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Psychologia pracy Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Specjalność: Psychologia edukacyjna i wychowawcza:
Adolescencja, problemy i pomoc psychologiczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Pomoc uczniom z trudnościami uczenia się Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Praca z uczniem szczególnie zdolnym Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Trening umiejętności wychowawczych z elementami socjoterapii Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Moduł kierunkowy - podstawowy:
Etyka zawodu psychologa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie Wykład (30/18) 4 Nie Nie
Podstawy psychopatologii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Trening asertywności i prezentacji Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Specjalność: Psychologia zdrowia seksualnego:
Biologiczne podstawy seksualności Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Psychologia zaburzeń Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Zdrowie seksualne i reprodukcyjne Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Moduł wspomagający - kierunkowy:
Seminarium magisterskie I Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 8
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Specjalność: Psychologia kliniczna:
Doświadczenia traumatyczne Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Psychologia sądowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Psychoonkologia Wykład (30/18) 4 Tak Nie
Psychopatologia Moduł I, II,III, IV Wykład (30/18), Ćwiczenia (60/36) 12 Tak Nie
Trening rozwoju osobistego Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Specjalność: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania:
Gry menadżerskie Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Patologia organizacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Podstawy coachingu Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Podstawy zarządzania organizacjami Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Psychologia Internetu Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Specjalność: Psychologia edukacyjna i wychowawcza:
Możliwości rozwoju człowieka dorosłego Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Podejście systemowe w pracy z rodziną Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Problemy rehabilitacji i niepełnosprawności w edukacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Profilaktyka uzależnień w obszarze edukacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Psychologia resocjalizacji Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Moduł kierunkowy - fakultatywny:
Seminarium monograficzne IIA - Psychologia decyzji kadrowych Seminarium (15/9) 2 Nie Tak
Seminarium monograficzne IIB - Destrukcyjne schematy przystosowawcze Seminarium (15/9) 2 Nie Tak
Seminarium monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Seminarium (15/9) 2 Nie Tak
Specjalność: Psychologia zdrowia seksualnego:
Edukacja seksualna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Pomoc psychologiczna dla młodzieży, małżeństw i rodzin Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Psychologia płci Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Rozwój psychoseksualny w cyklu życia Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Seksualność osób chorych i osób z niepełnosprawnością Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Seksualność w dobie Internetu Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia prawne dotyczące płci i rodziny Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Wykład monograficzny - Współczesne problemy seksuologii człowieka Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Moduł wspomagający - kierunkowy:
Seminarium magisterskie II Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 9
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Specjalność: Psychologia kliniczna:
Pierwszy kontakt z pacjentem Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Podstawy psychoterapii Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Praktyka zawodowa (100h) - PK Praktyka (100/100) 5 Nie Nie
Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Typy pomocy psychologicznej w rozwiązywaniu problemów Laboratorium (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
Specjalność: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania:
Diagnoza problemów organizacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Mobbing i molestowanie seksualne w środowisku pracy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praktyka zawodowa (100h) - PPOiZ Praktyka (100/100) 5 Nie Nie
Psychologia ekonomiczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Psychologia reklamy i marketingu Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Specjalność: Psychologia edukacyjna i wychowawcza:
Praktyka zawodowa (100h) - PEW Praktyka (100/100) 5 Nie Nie
Stałość vs zmienność - transmisja międzypokoleniowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Stymulowanie rozwoju i opieka nad dzieckiem Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Twórczość a edukacja Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Moduł kierunkowy - podstawowy:
Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Procesy grupowe Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Specjalność: Psychologia zdrowia seksualnego:
Diagnoza i terapia ofiar przemocy seksualnej Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Podstawy psychoterapii w aspekcie zdrowia seksualnego Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Praktyka zawodowa (100h) - PZS Praktyka (100/100) 5 Nie Nie
Seksuologia kulturowo-społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Warsztat umiejętności komunikacyjnych w obszarze seksualności Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Moduł wspomagający - kierunkowy:
Seminarium magisterskie III Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 10
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Specjalność: Psychologia kliniczna:
Psychologia agresji i konfliktów w praktyce klinicznej Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Specjalność: Psychologia pracy, organizacji i zarządzania:
Zachowania organizacyjne Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Specjalność: Psychologia edukacyjna i wychowawcza:
Rozwiązywanie konfliktów w środowisku wychowawczym i szkolnym Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Moduł kierunkowy - fakultatywny:
Wykład monograficzny IA - Współczesne problemy psychologii Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny IB - Psychologia rehabilitacji Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny IIA - Psychologia bliskich związków i relacji Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny IIB - Stres, adaptacja i jakość życia Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Specjalność: Psychologia zdrowia seksualnego:
Etyka seksualna Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Psychologia sprawców przestępstw seksualnych Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Moduł specjalnościowy:
Interwencja kryzysowa Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Warsztaty psychologiczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Moduł wspomagający - kierunkowy:
Seminarium magisterskie IV Seminarium (30/18), Egzamin (0/0) 16 Tak Nie