SylabUZ

Mechanika i budowa maszyn
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2020/2021)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chemia Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Elektrotechnika i elektronika I Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Inżynieria wytwarzania I Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Matematyka I Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Mechanika techniczna I Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Nauka o materiałach I Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Rysunek techniczny Wykład (15/9), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyka i robotyka Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Inżynieria wytwarzania II Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Język angielski I Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Komputerowe wspomaganie projektowania CAD Laboratorium (45/27) 2 Nie Nie
Matematyka II Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Mechanika techniczna II Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Nauka o materiałach II Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Wytrzymałość materiałów I Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Elektrotechnika i elektronika II Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Fizyka Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Informatyka w zastosowaniach inżynierskich Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Język angielski II Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki II Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Języki programowania inżynierskiego Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Metrologia i systemy pomiarowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy Konstrukcji Maszyn I Wykład (30/18), Projekt (30/18) 6 Tak Nie
Techniki automatyzacji I Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Teoria maszyn i mechanizmów Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Eksploatacja maszyn Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Ergonomia w inżynierii mechanicznej Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Język angielski III Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki III Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Mechanika płynów Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Podstawy Konstrukcji Maszyn II Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Praktyki Praktyka (160/0) 6 Nie Nie
Techniki automatyzacji II Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (60/36) 0 Nie Nie
Wytrzymałość materiałów II Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 5 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Inżynieria wytwarzania III Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Język angielski IV Laboratorium (30/18) 3 Tak Tak
Język niemiecki IV Laboratorium (30/18) 3 Tak Tak
Komputerowe wspomaganie obliczeń inżynierskich CAE Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie wytwarzania CAM Laboratorium (45/27) 3 Nie Nie
Ochrona własności intelektualnej Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Organizacja, zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwach produkcyjnych Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Podstawy technologii budowy maszyn Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 6 Tak Nie
Termodynamika techniczna Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 6 Tak Nie
Zarządzanie środowiskiem i ekologia Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja i Utrzymanie Ruchu
Automatyzacja procesów produkcyjnych i montażu Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (30/18) 4 Tak Nie
Diagnostyka maszyn Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Modelowanie i symulacja procesów Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Niezawodność maszyn Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Projekt przejściowy I Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/72) 7 Nie Nie
Układy sterowania maszyn Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Utrzymanie ruchu w procesach produkcyjnych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Nie
Eksploatacja Maszyn
Budowa, programowanie i eksploatacja obrabiarek CNC Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Konstrukcyjne i technologiczne metody zwiększania wydajności maszyn Wykład (30/18), Projekt (30/18) 3 Tak Nie
Pneumatyczne i hydrauliczne układy sterowania maszyn Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Procesy obróbki powierzchniowej Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/72) 7 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z obróbki skrawaniem Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Wykorzystanie technik komputerowych w eksploatacji Laboratorium (45/27) 5 Nie Nie
Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów
Alternatywne układy napędowe pojazdów Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Budowa pojazdów samochodowych Wykład (45/27), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 7 Tak Nie
Elektrotechnika i mechatronika samochodowa Wykład (30/18), Laboratorium (45/27) 5 Tak Nie
Materiałoznawstwo motoryzacyjne Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/72) 7 Nie Nie
Silniki pojazdów samochodowych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Teoria ruchu pojazdów samochodowych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Konstrukcyjno-Menadżerska
Metodologia projektowania technicznego Wykład (30/18), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Projektowanie przekładni mechanicznych Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/72) 7 Nie Nie
Technologiczne aspekty projektowania maszyn Wykład (30/18), Projekt (30/18) 6 Tak Nie
Wybrane zagadnienia projektowania maszyn Wykład (30/18), Projekt (30/18) 6 Tak Nie
Zarządzanie projektami Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Maszyny i Urządzenia Wiertnicze
Aspekty ekologiczne działalności wydobywczej Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Automatyzacja maszyn wydobywczych Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 3 Nie Nie
Maszyny wydobywcze Wykład (30/-), Projekt (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Podstawy geologii w przemyśle wydobywczym Wykład (15/-), Projekt (15/-) 2 Nie Nie
Podstawy technologii eksploatacji złóż Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Projekt przejściowy I Projekt (30/-) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/-) 7 Nie Nie
Wybrane zagadnienia eksploatacji maszyn wydobywczych Wykład (30/-), Projekt (15/-), Ćwiczenia (15/-) 5 Tak Nie
Zarządzanie procesami wydobywczymi Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Mechanika Lotnicza
Aerodynamika Wykład (15/-), Projekt (15/-) 2 Nie Nie
Bezzałogowe statki powietrzne Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Budowa samolotów (płatowców) Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Materiałoznawstwo lotnicze Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Prawo lotnicze Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/-) 7 Nie Nie
Silniki lotnicze Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 5 Tak Nie
Układy sterowania samolotów Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Zarządzanie ryzykiem zagrożeń w lotnictwie Projekt (15/-) 1 Nie Nie
Zespoły napędowe samolotów Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Mechatronika w Budowie Maszyn
Eksploatacja układów mechatronicznych w automatyce Wykład (0/9), Projekt (0/9) 2 Nie Nie
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Laboratorium (0/18) 3 Nie Nie
Metody sztucznej inteligencji Wykład (0/18), Laboratorium (0/18), Projekt (0/9) 5 Nie Nie
Przetwarzanie, identyfikacja i analiza sygnałów Wykład (0/9), Laboratorium (0/9) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (0/72) 7 Nie Nie
Systemy wykonawcze, sensoryczne i urządzenia pomiarowe w automatyce Wykład (0/18), Laboratorium (0/9), Projekt (0/18) 5 Nie Nie
Układy napędowe w mechatronice Wykład (0/18), Laboratorium (0/18) 5 Tak Nie
Technologia Maszyn
Modelowanie i symulacja procesów technologicznych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Obróbka plastyczna Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Odlewnicze procesy technologiczne Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Procesy obróbki skrawaniem i obrabiarki Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (90/72) 7 Nie Nie
Techniki komputerowe w projektowaniu inżynierskim Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyzacja i Utrzymanie Ruchu
Metody i narzędzia robotyzacji Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Narzędzia optymalizacji inżynierskiej Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 15 Nie Nie
Projekt przejściowy II Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/54) 3 Nie Nie
Zautomatyzowany transport technologiczny i magazynowanie Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Nie
Eksploatacja Maszyn
Fizyczne procesy starzenia elementów maszyn Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 15 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/54) 3 Nie Nie
Technologia napraw i remontów Wykład (30/18), Projekt (15/9) 4 Tak Nie
Utrzymanie maszyn i urządzeń w stanie zdatności Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z eksploatacji maszyn Projekt (30/18) 1 Nie Nie
Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów
Diagnostyka pojazdów samochodowych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Eksploatacja pojazdów samochodowych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Elementy rzeczoznawstwa samochodowego Projekt (15/9) 1 Nie Nie
Podstawy komputerowego wspomagania projektowania pojazdów Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 15 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/54) 3 Nie Nie
Technologia napraw samochodów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Konstrukcyjno-Menadżerska
Ergonomiczne i ekologiczne aspekty projektowania Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Modelowanie i symulacja w projektowaniu Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Nowoczesne metody i narzędzia projektowania Laboratorium (60/36) 4 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 15 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/54) 3 Nie Nie
Zagadnienia komunikacji w projektowaniu Projekt (30/18) 1 Nie Nie
Maszyny i Urządzenia Wiertnicze
Normatywy prawne w przemyśle wydobywczym Wykład (15/-), Projekt (15/-) 1 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/-) 15 Nie Nie
Projekt przejściowy II Projekt (30/-) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/-) 3 Nie Nie
Systemy pomiarowe w przemyśle wydobywczym Wykład (15/-), Laboratorium (15/-), Projekt (15/-) 3 Nie Nie
Utrzymanie ruchu w procesach wydobywczych Wykład (30/-), Projekt (15/-), Ćwiczenia (15/-) 4 Tak Nie
Zasilanie i napędy elektryczne Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Mechanika Lotnicza
Diagnostyka silników lotniczych i samolotów Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 3 Tak Nie
Eksploatacja płatowców i silników lotniczych Wykład (15/-), Projekt (15/-) 1 Nie Nie
Elektrotechnika i elektronika lotnicza Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/-) 15 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/-) 3 Nie Nie
Technologie i procedury napraw samolotów Wykład (30/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Wyposażenie pokładowe samolotów Wykład (15/-), Laboratorium (15/-) 2 Nie Nie
Mechatronika w Budowie Maszyn
Elektromechaniczne elementy mechatroniki Wykład (0/9), Laboratorium (0/18) 3 Nie Nie
Organizacja procesów przemysłowych Wykład (0/9) 1 Nie Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 15 Nie Nie
Roboty i manipulatory Wykład (0/9), Laboratorium (0/9), Projekt (0/9) 3 Tak Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (0/54) 3 Nie Nie
Systemy wizyjne Wykład (0/9), Projekt (0/9) 1 Nie Nie
Układy sterowania w automatyce przemysłowej - PLC Wykład (0/18), Laboratorium (0/18) 4 Tak Nie
Technologia Maszyn
Kontrola procesów technologicznych Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 2 Tak Nie
Obróbka cieplna i powierzchniowa Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 15 Nie Nie
Projekt technologiczny Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (60/54) 3 Nie Nie
Spawalnictwo Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9) 4 Tak Nie