SylabUZ

Zarządzanie gospodarką komunalną
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Matematyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Podstawy chemii środowiska Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy geodezji Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy ochrony środowiska Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Podstawy zarządzania Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
przedmiot wybieralny sem I (A)
Podstawy ekofizjografii Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Podstawy nauk o Ziemii Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
przedmiot wybieralny sem I (B)
Bezpieczeństwo i higiena pracy Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Ergonomia środowiska pracy Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekologia miasta Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Ćwiczenia (30/18) 8 Tak Nie
Fizyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Gospodarka wodą i ściekami Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Matematyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Ustrój i zadania samorządu terytorialnego Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/0) 0 Nie Nie
Zarządzanie środowiskiem Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
przedmiot wybieralny sem II
Gospodarka przestrzenna w miastach Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
Podstawy wiedzy o urbanosferze Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gospodarka wodą i ściekami Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Język obcy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Kataster nieruchomości Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Tak Nie
Planowanie przestrzenne lokalne i regionalne Wykład (30/18), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
System informacji o terenie Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/0) 0 Nie Nie
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miast Wykład (30/18), Projekt (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Język obcy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Kształtowanie jakości powietrza na obszarach zabudowanych Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Monitoring i analiza ryzyka w środowisku miejskim Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Planowanie przestrzenne lokalne i regionalne Wykład (30/18), Projekt (30/18) 5 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (70/70) 4 Nie Nie
Zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
przedmiot wybieralny sem IV
Inżynieria krajobrazu Wykład (30/18), Projekt (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Tereny zieleni miejskiej w gospodarce komunalnej Wykład (30/18), Projekt (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Geoinżynieria obszarów miejskich Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Język obcy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Miejskie systemy ciepłownicze Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Rekultywacja i rewitalizacja obszarów miejskich Wykład (30/18), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Zarządzanie systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki komunalnej Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (70/70) 6 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Projekt (30/18) 2 Nie Nie
Smart Energy City Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Wykonawstwo i kosztorysowanie robót Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Zarządzanie rozwojem zrównoważonym Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład (30/18) 2 Nie Nie
przedmiot wybieralny sem VI
Statystyka z demografią Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Zarządzanie finansami podmiotów publicznych Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 10 Nie Nie
Praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki komunalnej Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany (humanistyczny) Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Wykorzystanie funduszy i programów pomocowych Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
przedmiot wybieralny sem VII (A)
Ekonomika inwestycji komunalnych Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Zarządzanie transportem miejskim Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
przedmiot wybieralny sem VII (B)
Ochrona własności intelektualnej Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Ochrona własności przemysłowej i zasoby informacji patentowej Wykład (30/18) 2 Nie Nie