SylabUZ

Filologia germańska
pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych
Fonetyka języka niemieckiego Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Historia Austrii, Niemiec i Szwajcarii Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język starożytny - łacina Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka niemieckiego I Laboratorium (60/36), Laboratorium (60/36), Laboratorium (60/36) 12 Nie Nie

Przedmiot społeczny : Antropologia kulturowa

Konwersatorium (30/18) 5 Nie Nie

Przedmiot społeczny : Wiedza o państwie

Konwersatorium (30/18) 5 Nie Nie

Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna

Konwersatorium (30/18) 5 Nie Nie

Przedmiot społeczny: Religie świata

Konwersatorium (30/18) 5 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie

Wychowanie fizyczne I

Ćwiczenia (30/18) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł specjalizacyjny - translatorska
Interakcje językowe ustne

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy komunikacji językowej

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - nauczycielska

Podstawy pedagogiki

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Wykład (30/30) 2 Nie Nie

Podstawy psychologii

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Wykład (30/30) 2 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
Ćwiczenia fonetyczne Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Ćwiczenia gramatyczne I Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Ortografia niemiecka Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Słuchanie ze zrozumieniem Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Sprawności zintegrowane Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Śląsk wczoraj i dziś Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka niemieckiego II Laboratorium (30/18), Laboratorium (30/18), Laboratorium (30/18), Laboratorium (30/18), Laboratorium (60/36), Egzamin (0/0) 10 Tak Nie
Wstęp do językoznawstwa Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Wstęp do literaturoznawstwa Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie

Wychowanie fizyczne. 2

Ćwiczenia (30/18) 0 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - AHU
Elementy wiedzy ekonomicznej i prawniczej

Występuje w specjalnościach: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Wiedza o instytucjach europejskich

Występuje w specjalnościach: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł specjalizacyjny - translatorska
Interakcje językowe pisemne

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Korespondencja prywatna i formalna

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Wstęp do translatoryki

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - nauczycielska

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie

Praktyka pedagogiczna

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Praktyka (30/30) 2 Nie Nie

Psychologia rozwojowa

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie

Psychologiczno-pedagogiczne podstawy nauczania

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
Ćwiczenia gramatyczne II Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Ćwiczenia leksykalne Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Fonetyka z elementami fonologii Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Rozumienie ze słuchu Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Gramatyka opisowa języka niemieckiego I Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Historia literatury niemieckiej: oświecenie - klasyka weimarska Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka niemieckiego III Laboratorium (30/18), Laboratorium (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Wiedza o krajach niemieckojęzycznych Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - AHU
Język niemiecki mediów

Występuje w specjalnościach: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Komunikacja gospodarcza I

Występuje w specjalnościach: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Wiedza o regionie

Występuje w specjalnościach: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł specjalizacyjny - translatorska
Język biznesu I

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Język mediów

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Praktyka

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Teoria i praktyka przekładu

Występuje w specjalnościach: translatoryka

Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - nauczycielska

Dydaktyka nauczania języka niemieckiego

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie

Dydaktyka ogólna

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Wykład (30/30) 2 Nie Nie

Kompetencje nauczyciela

Występuje w specjalnościach: nauczycielska

Ćwiczenia (30/30) 3 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
Dydaktyka literatury Konwersatorium (30/30) 3 Nie Nie
Gramatyka kontrastywna języków Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Śląsk jako region wielu granic Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Gramatyka opisowa języka niemieckiego II Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Historia literatury niemieckiej: romantyzm - Vormärz Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Praktyczna nauka języka niemieckiego IV Laboratorium (30/18), Laboratorium (30/18), Laboratorium (30/18), Egzamin (0/0) 6 Tak Nie
Moduł specjalizacyjny - AHU
Komunikacja gospodarcza II

Występuje w specjalnościach: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Korespondencja służbowa i handlowa I

Występuje w specjalnościach: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Krajoznawstwo turystyczne

Występuje w specjalnościach: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praktyka

Występuje w specjalnościach: język niemiecki w komunikacji zawodowej

Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł specjalizacyjny - translatorska
Język biznesu II Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Warsztaty tłumaczeniowe: tekst literacki Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - nauczycielska

Emisja głosu i kultura języka

Laboratorium (30/30) 1 Nie Nie

Praktyka dydaktyczna - szkoła podstawowa

Praktyka (120/120) 3 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru
Leksykografia Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Semiotyka Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Teoria kultury Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Wybrane zagadnienia filozofii niemieckiej Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Ćwiczenia specjalizacyjne - językoznawstwo Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Ćwiczenia specjalizacyjne - literaturoznawstwo Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Historia literatury niemieckiej: realizm - ekspresjonizm Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Leksykologia Wykład (30/18) 4 Tak Nie
Praktyczna nauka języka niemieckiego V Laboratorium (30/18), Laboratorium (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Nie Nie
Seminarium licencjackie I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny - AHU
Korespondencja służbowa i handlowa II Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Tłumaczenie tekstów użytkowych Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł zajęć wolnego wyboru
Historia i kultura Śląska Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Kobieta i kobiecość w dyskursie naukowym Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Socjolingwistyka Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Moduł przedmiotów ogólnych
Historia języka niemieckiego Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Historia literatury niemieckiej: 1919-1989 Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Praktyczna nauka języka niemieckiego VI - Konwersacje Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Seminarium licencjackie II Seminarium (30/18) 9 Nie Nie
Wybrane aspekty fonologii języka niemieckiego Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie