SylabUZ

Coaching i doradztwo filozoficzne
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język starożytny I: greka I Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język starożytny I: łacina I Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy coachingu Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny - Historia polskiej kultury i sztuki z elementami folkloru Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny-Antyczne korzenie współczesnej Europy Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Przedmiot społeczny- Antropologia kulturowa Wykład (30/18) 4 Tak Nie
Przedmiot społeczny- psychologia społeczna Wykład (30/18) 4 Tak Nie
Przedmiot społeczny: wiedza o państwie Wykład (30/18) 4 Tak Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Wprowadzenie do studiów wyższych Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia filozofii starożytnej Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język starożytny II: greka II Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Język starożytny II: łacina II Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Logika klasyczna Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Logika klasyczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Moduł FA2: Antropologia kulturowa Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FA2: Etyka stosowana Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FA2: Filozofia wychowania Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FA2: Kultura logicznego myślenia Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FB2: Mózg ludzki-procesy psychologiczne i zachowanie Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FB2: Psychologia kulturowa Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FB2: Psychologia rozwoju człowieka Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FB2: Zarządzanie zasobami ludzkimi Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Psychologia społeczna Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Wprowadzenie do filozofii Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia filozofii średniowiecznej Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Metodologia Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Metodyka coachingu I Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FA3: Filozofia polityki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FA3: Filozoficzne i religijne modele życia Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FA3: Podstawy retoryki i erystyki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FA3: Socjologia moralności Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FB3: Podejścia w psychoterapii Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FB3: Psychologia agresji i konfliktów Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FB3: Psychologia procesów poznawczych Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FB3: Zachowania organizacyjne Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Ontologia Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Ontologia Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Podstawy doradztwa filozoficznego Wykład (30/18) 4 Tak Nie
Trening interpersonalny Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia filozofii nowożytnej Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18), Konwersatorium (30/18) 8 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Metodyka coachingu II Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Proseminarium Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Trening komunikacji Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Trening twórczości Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Warsztaty rozwoju osobistego: Trening asertywności Laboratorium (30/18) 6 Nie Nie
Warsztaty rozwoju osobistego: Trening autoprezentacji Laboratorium (30/18) 6 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Etyka Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-), Konwersatorium (30/-) 6 Nie Nie
Etyka Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18), Konwersatorium (30/18) 8 Tak Nie
Historia filozofii współczesnej Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Moduł FA5: Aksjologia Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FA5: Filozofia płci Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FA5: Filozofia szczęścia Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FA5: Logika praktyczna Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FB5: Patologie organizacyjne Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FB5: Proces grupowy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FB5: Psychologia emocji i motywacji Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FB5: Psychologia reklamy i marketingu Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
NLP w neuropsychologii Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praktyka Praktyka (90/90) 3 Nie Nie
Seminarium licencjackie I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Teoria poznania Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Teoria poznania Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Coaching w ZZL Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Filozofia człowieka z elementami filozofii społecznej Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 8 Tak Nie
Filozofia człowieka z elementami filozofii społecznej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Filozofia kultury z elementami estetyki Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 7 Tak Nie
Filozofia kultury z elementami estetyki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Moduł FA6: Etyczne dylematy współczesności Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FA6: Filozofia dialogu Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FA6: Filozofia zła Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FA6: Logiczna analiza przekazu Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FB6: Diagnoza problemów w organizacji Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FB6: Psychologia internetu Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FB6: Psychologia piętna Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Moduł FB6: Psychologia różnic indywidualnych Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium licencjackie II Seminarium (30/18) 8 Nie Nie