SylabUZ

Żywienie człowieka i dietoterapia
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2022/2023)
(plan nieopublikowany)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bhp i ergonomia Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Chemia ogólna i nieorganiczna Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Fizyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Informatyka Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Matematyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Mikrobiologia żywności Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy ekonomii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Szkolenie BHP Szkolenie BHP (4/4) 0 Nie Nie
Wprowadzenie do studiowania Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
Marketing w przemyśle żywieniowym Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Promocja w przemyśle żywieniowym Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Chemia organiczna Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Grafika inżynierska Projekt (20/12) 2 Nie Nie
Język obcy Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Praktyka zawodowa I Laboratorium (180/180) 6 Nie Nie
Statystyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Laboratorium (30/-) 0 Nie Nie
Moduł przedmiotów kierunkowych
Podstawy anatomii i fizjologii człowieka Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Podstawy dietetyki Wykład (30/18), Ćwiczenia (45/27) 6 Tak Nie
Podstawy żywienia człowieka Wykład (30/18), Laboratorium (45/27) 5 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biochemia Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Chemia żywności Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Język obcy Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Ogólna technologia żywności Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Laboratorium (30/-) 0 Nie Nie
Zasady pierwszej pomocy Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Moduł przedmiotów kierunkowych
Zarys chorob dietozależnych Wykład (30/18) 2 Tak Nie
Żywienie człowieka w ontogenezie Wykład (15/9), Laboratorium (40/24) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
Charakterystyka poszczególnych grup produktów spożywczych Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Towaroznawstwo Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy prawa żywnościowego Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Podstawy psychologii Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Podstawy technologii surowców roślinnych Wykład (60/36), Laboratorium (60/36) 7 Tak Nie
Praktyka zawodowa II Laboratorium (270/270) 9 Nie Nie
Żywienie człowieka w ontogenezie Wykład (15/9), Laboratorium (40/24) 3 Tak Nie
Moduł przedmiotów kierunkowych
Dodatki do żywności Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru (grupa 1)
Jakość i certyfikacja artykułów spożywczych Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Standaryzacja i jakość produktów spożywczych Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru (grupa 2)
Analiza finansowa z elementami zarządzania finansami Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Zarządzanie finansami Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy Konwersatorium (30/18) 2 Tak Nie
Podstawy technologii surowców zwierzęcych Wykład (60/36), Laboratorium (60/36) 6 Tak Nie
Moduł przedmiotów kierunkowych
Dietoprofilaktyka Wykład (30/18), Laboratorium (30/18), Projekt (30/18) 6 Tak Nie
Przedmiot do wyboru (grupa 1)

Podstawy przedsiębiorczości

Wykład (20/12), Ćwiczenia (10/6) 3 Nie Nie
Prowadzenie małej firmy Wykład (20/12), Ćwiczenia (10/6) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru (grupa 2)
Opracowanie nowych produktów spożywczych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Projektowanie żywności prozdrowotnej Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru (grupa 3)
Technologie i metody przechowywania żywności Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Nie Nie

Transport i przechowywanie żywności w żywieniu zbiorowym

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru (grupa 4)

Opieka żywieniowa w jednostkach oświatowych

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Żywienie zbiorowe Wykład (20/12), Laboratorium (10/6) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru (grupa 5)
Nowe rodzaje żywności Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie

Związki biologiczne czynne w żywności

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ekologia i ochrona środowiska Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Praktyka zawodowa III Laboratorium (270/270) 9 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (45/27) 2 Nie Nie
Moduł przedmiotów kierunkowych
Podstawy higieny i toksykologii żywności Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Podstawy psychodietetyki Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru (grupa 1)
Bezpieczeństwo produkcji żywności i systemy zarządzania jakością Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Zarządzanie jakością Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru (grupa 2)
Edukacja żywieniowa i promocja zdrowego żywienia Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Nie Nie

Poradnictwo żywieniowe

Wykład (30/18), Projekt (15/9) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru (grupa 3)
Organizacja zakładów żywienia zbiorowego Projekt (30/18) 3 Nie Nie

Podstawy projektowania w gastronomii

Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru (grupa 4)

Technologia gastronomiczna

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 0 Nie Nie
Technologia produkcji potraw Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru (grupa 5)
Komunikowanie się i praca w grupie Ćwiczenia (19/9) 1 Nie Nie
Prace nad relacjami interpresonalnymi Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 10 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (45/27) 3 Nie Nie
Moduł przedmiotów kierunkowych
Podstawy usług hotelarskich Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru (grupa 1)
Podstawy biotechnologii Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Żywność modyfikowana genetycznie Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru (grupa 2)
Fitoterapia w dietetyce Wykład (20/12) 1 Nie Nie

Zastosowanie suplementacji w dietetyce

Wykład (20/12) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru (grupa 3)
Podstawy dietetyki w chorobach metabolicznych Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie

Żywienie w wybranych chorobach dietozależnych

Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Przedmiot do wyboru (grupa 4)
Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie

Żywienie w wybranych chorobach wieku starszego

Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Przedmiot do wyboru (grupa 5)

Diety redukcyjne i alternatywne

Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Żywienie w sporcie Wykład (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie