SylabUZ

Pedagogika
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych:
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Emisja i higiena głosu Konwersatorium (15/15) 1 Nie Nie
Historia wychowania i opieki Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Teoretyczne podstawy wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii Wykład (30/30) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do socjologii Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Wstęp do pedagogiki Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Specjalność: Animacja kultury:
Fotografia w kulturze Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Taniec w kulturze Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Specjalność: Logopedia:
Pedagogika elementarna Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:
Komunikacja i trening interpersonalny Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Niedostosowanie społeczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Specjalność: Projekt w kulturze i edukacji:
Teorie kultury i animacji Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Specjalność: Resocjalizacja:
Pedagogika resocjalizacyjna Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Wprowadzenie do kryminalistyki Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych:
Doktryny pedagogiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Filozoficzne podstawy pedagogiki Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Język angielski I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Tak
Psychologia rozwoju człowieka w ciągu życia Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 3 Tak Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do pedeutologii Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Specjalność: Animacja kultury:
Techniki komunikacji językowej i kultura mowy Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Teorie kultury i animacji Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Specjalność: Animacja kultury - profil: Taniec:
Techniki tańca i ruchu Laboratorium (60/36) 3 Nie Nie
Specjalność: Animacja kultury - profil: Fotografia:
Wprowadzenie do sztuki fotografii Laboratorium (60/36) 3 Nie Nie
Specjalność: Logopedia:
Anatomia i fizjologia narządów mowy Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Logorytmika Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Rozwój mowy i języka Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do logopedii Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z wiedzy o języku Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:
Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Pedagogika opiekuńcza Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Pedagogika rodziny Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Socjologia rodziny Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Specjalność: Projekt w kulturze i edukacji:
Edukacja kulturalna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Laboratorium działań twórczych I (fotografia) Laboratorium (60/36) 4 Nie Nie
Metodyka animacji i edukacji kulturalnej Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Podstawy pracy projektowej Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy pracy projektowej Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Specjalność: Resocjalizacja:
Pedagogika specjalna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Wiktymologia Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Specjalność: Resocjalizacja - ścieżka: Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych:
Prawne podstawy resocjalizacji i funkcjonowania służb mundurowych Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Specjalność: Resocjalizacja - ścieżka: Resocjalizacja z prewencją kryminalną:
Prawne podstawy resocjalizacji z elementami prawa karnego Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych:
Język angielski II Konwersatorium (60/36) 4 Nie Tak
Język niemiecki II Konwersatorium (60/36) 4 Nie Tak
Pedagogika społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Podstawy dydaktyki ogólnej Wykład (15/15), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie
Współczesne teorie wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Przedmioty do wyboru:
Psychologia społeczna i wychowania Wykład (30/30) 3 Nie Tak
Psychologia zdrowia i psychopatologia Wykład (30/30) 3 Nie Tak
Specjalność: Animacja kultury:
Instytucje kultury

Występuje w specjalnościach: Animacja kultury

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Techniki komputerowe w instytucjach kultury Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Teorie edukacji kulturalnej Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Wprowadzenie do praktyki w instytucjach kultury i oświaty

Występuje w specjalnościach: Animacja kultury

Laboratorium (30/18) 1 Nie Nie
Specjalność: Animacja kultury - profil: Taniec:
Współczesne formy tańca Laboratorium (60/36) 4 Nie Nie
Specjalność: Animacja kultury - profil: Fotografia:
Warsztat fotografii cyfrowej Laboratorium (60/36) 4 Nie Nie
Specjalność: Logopedia:
Fonetyka i fonologia języka polskiego Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Typologie zaburzeń mowy Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Wprowadzenie do diagnozy i terapii logopedycznej Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Wprowadzenie do praktyki w placówkach medycznych i oświatowych Laboratorium (30/-) 1 Nie Nie
Specjalność: Logopedia - ścieżka: Język migowy:
Wprowadzenie do języka migowego Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Zaburzenia czytania i pisania Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Specjalność: Logopedia - ścieżka: Terapia pedagogiczna:
Alternatywne formy komunikacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do terapii pedagogicznej Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:
Biblioterapia Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Logopedia Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Pedagogika zabawy Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Problemy opieki i wychowania w instytucjach Wykład (15/9), Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do praktyki opiekuńczo-wychowawczej w placówkach oświatowych Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Specjalność: Projekt w kulturze i edukacji:
Laboratorium działań twórczych II (taniec i ruch) Laboratorium (45/27) 3 Nie Nie
Projekt animacyjny Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Techniki komputerowe w instytucjach kultury Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Techniki komunikacji językowej i kultura mowy Laboratorium (45/27) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do praktyki w instytucjach kultury i oświaty Laboratorium (30/18) 1 Nie Nie
Specjalność: Resocjalizacja:
Pedagogika penitencjarna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Pedagogika rodziny Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych Laboratorium (30/18) 1 Nie Nie
Specjalność: Resocjalizacja - ścieżka: Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych:
Podstawy oddziaływań resocjalizacyjnych w działalności sądu i policji Wykład (15/9), Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Specjalność: Resocjalizacja - ścieżka: Resocjalizacja z prewencją kryminalną:
Prewencja kryminalna w środowisku otwartym Wykład (15/9), Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych:
Język angielski III Konwersatorium (30/18) 3 Tak Tak
Język niemiecki III Konwersatorium (30/18) 3 Tak Tak
Kultura edukacji Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Pedagogika seksualna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Przedmioty do wyboru:
Socjologia kultury Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Współczesne problemy socjologii edukacji Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Współczesne problemy socjologii małżeństwa i rodziny Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Specjalność: Animacja kultury:
Metodyka animacji kultury Wykład (30/18), Laboratorium (45/27) 7 Tak Nie
Projekt animacyjny Wykład (15/9), Laboratorium (45/27) 6 Nie Nie
Proseminarium Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Specjalność: Animacja kultury - profil: Taniec:
Teatr tańca Laboratorium (60/36) 4 Nie Nie
Specjalność: Animacja kultury - profil: Fotografia:
Fotografia w działaniach animacyjnych Laboratorium (60/36) 4 Nie Nie
Specjalność: Logopedia:
Fonacja pozakrtaniowa Laboratorium (15/-) 1 Nie Nie
Metodyka logopedyczna I - dyslalia, palatolalia Wykład (15/-), Laboratorium (45/-) 4 Nie Nie
Metodyka logopedyczna II - opóźniony rozwój mowy, jąkanie Wykład (15/-), Konwersatorium (30/-) 4 Tak Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Stymulowanie rozwoju dziecka Wykład (15/-), Konwersatorium (15/-) 2 Nie Nie
Techniki komputerowe w diagnozie i terapii Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Specjalność: Logopedia - ścieżka: Język migowy:
Język migowy - kurs podstawowy Wykład (15/-), Laboratorium (45/-) 4 Tak Nie
Specjalność: Logopedia - ścieżka: Terapia pedagogiczna:
Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej I Wykład (15/-), Konwersatorium (45/-) 4 Nie Nie
Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:
Diagnoza pedagogiczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Metodyka czasu wolnego Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Metodyka pracy z rodziną Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Praca z dzieckiem niepełnosprawnym Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Profilaktyka społeczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Proseminarium Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Specjalność: Projekt w kulturze i edukacji:
Laboratorium działań twórczych III (teatr) Laboratorium (60/36) 6 Nie Nie
Metodyka pracy z grupą twórczą Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Projekt edukacyjny Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Proseminarium Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Specjalność: Resocjalizacja:
Diagnoza resocjalizacyjna Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Podstawy pracy z rodziną dysfunkcyjną Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Projekt korekcyjny w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Proseminarium Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Psychologia kliniczna Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Socjoterapia Konwersatorium (30/18) 1 Nie Nie
Specjalność: Resocjalizacja - ścieżka: Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych:
Metodyka resocjalizacji i podstawy działalności służb mundurowych w środowisku zamkniętym Wykład (15/9), Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Specjalność: Resocjalizacja - ścieżka: Resocjalizacja z prewencją kryminalną:
Metodyka resocjalizacji i profilaktyki w środowisku zamkniętym Wykład (15/9), Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych:
Media w edukacji Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Metody i techniki badań pedagogicznych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Tak Nie
Praktyka pedagogiczna I Praktyka (30/30) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Warsztat pracy nauczyciela Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Przedmioty do wyboru:
Jakość życia, jakość szkoły Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Projektowanie szkoleń edukacyjnych Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Współpraca i komunikacja w grupie, instytucji i środowisku Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Wychowanie w różnych religiach i kulturach Wykład (30/18) 3 Nie Tak
Specjalność: Animacja kultury:
Animacja twórczości dziecięcej Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Laboratorium teatru Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Praktyka w instytucjach kultury Praktyka (50/50) 2 Nie Nie
Wiedza o kulturze popularnej

Występuje w specjalnościach: Animacja kultury

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Specjalność: Animacja kultury - profil: Taniec:
Metodyka pracy z zespołem tanecznym Laboratorium (60/36) 4 Nie Nie
Specjalność: Animacja kultury - profil: Fotografia:
Fotografia dokumentalna i reportażowa Laboratorium (60/36) 4 Nie Nie
Specjalność: Logopedia:
Funkcjonalny opis języka polskiego - gramatyka, semantyka, pragmatyka Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 3 Nie Nie
Metodyka logopedyczna III - oligofazja, autyzm, surdologopedia Wykład (15/-), Laboratorium (30/-) 4 Tak Nie
Podstawy audiologii i foniatrii Wykład (15/-), Ćwiczenia (15/-) 2 Nie Nie
Profilaktyka logopedyczna Wykład (15/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Specjalność: Logopedia - ścieżka: Język migowy:
Język migowy - kurs doskonalący Wykład (15/-), Laboratorium (45/-) 4 Tak Nie
Specjalność: Logopedia - ścieżka: Terapia pedagogiczna:
Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej II Wykład (15/-), Konwersatorium (45/-) 4 Tak Nie
Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:
Konstruowanie programów wychowawczo-profilaktycznych Laboratorium (45/27) 3 Nie Nie
Metodyka pracy w świetlicy Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Praktyka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Praktyka (50/50) 2 Nie Nie
Rola i zadania pedagoga szkolnego Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Socjoterapia Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Terapia pedagogiczna Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Specjalność: Projekt w kulturze i edukacji:

Metodyka pracy projektowej I - animacja dzieci i młodzieży

Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Organizacje pozarządowe i instytucje kultury Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Pedagogika czasu wolnego Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Praktyka w instytucjach kultury Praktyka (50/50) 2 Nie Nie
Programy dotacyjne w kulturze i edukacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Projekt dyplomowy I Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Specjalność: Resocjalizacja:
Komputer w badaniach społecznych Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Metodyka terapii i profilaktyki uzależnień Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Poradnictwo seksualne Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praktyka w instytucjach resocjalizacyjnych Praktyka (50/50) 2 Nie Nie
Psychoterapia Konwersatorium (30/18) 1 Nie Nie
Terapia pedagogiczna Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Specjalność: Resocjalizacja - ścieżka: Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych:
Metodyka resocjalizacji i podstawy działalności służb mundurowych w środowisku otwartym Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Procedury interwencji służb mundurowych Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Specjalność: Resocjalizacja - ścieżka: Resocjalizacja z prewencją kryminalną:
Metodyka śledczego badania miejsca zdarzenia Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Psychopatologia kryminalna Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł przedmiotów ogólnych:
Praktyka pedagogiczna II Praktyka (120/120) 4 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (30/18), Egzamin (0/0) 8 Tak Nie
Współczesne tendencje w organizacji i kierowaniu placówkami edukacyjnymi Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Specjalność: Animacja kultury - profil: Taniec:
Etiudy taneczne - dyplom artystyczny Laboratorium (60/36) 6 Nie Nie
Pedagogika czasu wolnego Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Warsztaty taneczno-pedagogiczne z metodyką Laboratorium (60/36) 5 Nie Nie
Specjalność: Animacja kultury - profil: Fotografia:
Laboratorium fotografii - dyplom artystyczny Laboratorium (60/36) 6 Nie Nie
Warsztaty fotograficzno-pedagogiczne z metodyką Laboratorium (60/36) 5 Nie Nie
Specjalność: Logopedia:
Elementy ortodoncji Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Kultura języka polskiego Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Metodyka logopedyczna IV - dysartria, alalia, afazja Wykład (15/-), Konwersatorium (30/-) 5 Tak Nie
Wybrane zagadnienia z neurologii i psychiatrii Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia z neurologopedii Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Specjalność: Logopedia - ścieżka: Język migowy:
Język migowy - kurs zaawansowany Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Podstawy języka migowego Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Praktyka w szkołach specjalnych Praktyka (60/-) 2 Nie Nie
Specjalność: Logopedia - ścieżka: Terapia pedagogiczna:
Dysleksja u dorosłych Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Pedagogiczne aspekty trudności w uczeniu się Wykład (15/-) 1 Nie Nie
Praktyka - terapia pedagogiczna Praktyka (60/-) 2 Nie Nie
Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka:
Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie Laboratorium (45/27) 4 Nie Nie
Opieka i pomoc osobom starszym Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Wybrane problemy prawa rodzinnego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Specjalność: Projekt w kulturze i edukacji:
Kultura popularna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Metodyka edukacji przez sztukę Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie

Metodyka pracy projektowej II - animacja seniorów

Laboratorium (60/36) 5 Nie Nie
Projekt dyplomowy II Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Promocja i reklama Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Specjalność: Resocjalizacja:
Granice tolerancji wobec zachowań patologicznych i przestępczych Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy działalności kuratora sądowego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Wybrane aspekty kryminologii Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Specjalność: Resocjalizacja - ścieżka: Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych:
Metodyka interwencji w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Specjalność: Resocjalizacja - ścieżka: Resocjalizacja z prewencją kryminalną:
Metodyka pracy ze sprawcami i ofiarami przestępstw wybranych kategorii Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie