SylabUZ

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
jednolite magisterskie
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Emisja głosu Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Gry i zabawy w rozwoju dzieci Konwersatorium (15/9) 1 Nie Nie
Historia wychowania i opieki Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Informatyka Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Pedagogiczno-psychologiczne podstawy nauczania języka obcego Wykład (30/18), Konwersatorium (30/18) 4 Tak Nie
Pedagogika ogólna Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 3 Tak Nie
Pedagogika rodziny Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Podstawy edukacji plastycznej Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Podstawy edukacji technicznej Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Wstęp do psychologii Wykład (15/9) 2 Tak Nie
Wstęp do socjologii Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Filozofia ogólna Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Język angielski I Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Język niemiecki I Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Pedagogika przedszkolna Wykład (15/15), Konwersatorium (15/15) 4 Tak Nie
Pedeutologia z elementami tutoringu Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 3 Tak Nie
Piosenki dla dzieci Konwersatorium (15/9) 1 Nie Nie
Podstawy edukacji muzycznej Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Podstawy edukacji zdrowotnej Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Podstawy wychowania fizycznego I Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Praktyka śródroczna ogólnopedagogiczna Praktyka (30/30) 2 Nie Nie
Psychologia rozwoju dziecka Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Rytmika Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Taniec dla dzieci Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Teoria wychowania Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 3 Tak Nie
Współczesne kierunki filozofii Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wychowanie fizyczne I Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dydaktyka Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 4 Tak Nie
Edukacja seksualna Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Język angielski II Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Język niemiecki II Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Metodyka edukacji plastycznej I Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Pedagogika społeczna Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Pedagogika wczesnoszkolna Wykład (15/15), Konwersatorium (15/15) 4 Tak Nie
Podstawy nauczania matematyki Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Podstawy wychowania fizycznego II Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Pomoc w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu Praktyka (45/45) 2 Nie Nie
Psychologia uczenia się i wychowania Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Umuzykalnienie I Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Warsztaty teatralne Konwersatorium (15/9) 1 Nie Nie
Wychowanie fizyczne II Konwersatorium (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Etapy i metody nauki czytania i pisania Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Język angielski III Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Język niemiecki III Konwersatorium (30/18) 3 Nie Tak
Metodyka edukacji plastycznej II Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Metodyka zajęć komputerowych Laboratorium (45/45) 4 Nie Nie
Podstawy edukacji społeczno-przyrodniczej Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 3 Nie Nie
Podstawy nauczania języka polskiego Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 4 Tak Nie
Praktyka śródroczna wychowawczo-dydaktyczna w klasach I-III Praktyka (45/45) 2 Nie Nie
Psychologia procesów poznawczych Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 4 Tak Nie
Umuzykalnienie II Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język angielski IV Konwersatorium (30/18) 4 Tak Tak
Język niemiecki IV Konwersatorium (30/18) 4 Tak Tak
Metodologia badań naukowych I Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji językowej w przedszkolu Wykład (15/15), Konwersatorium (15/15) 4 Nie Nie
Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III Wykład (15/15), Konwersatorium (15/15) 4 Nie Nie
Metodyka edukacji technicznej Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Metodyka nauczania języka obcego w przedszkolu i klasach I-III Wykład (30/18), Konwersatorium (30/18) 6 Nie Nie
Teoretyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 4 Tak Nie
Teoretyczne podstawy wspierania rozwoju Wykład (15/9), Konwersatorium (30/18) 4 Tak Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Konstruowanie wiedzy w przedszkolu i w klasach I-III Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Kulturowe podstawy edukacji Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 3 Tak Nie
Metodologia badań naukowych II Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Tak Nie
Metodyka edukacji matematycznej w klasach I-III Wykład (15/15), Konwersatorium (15/15) 4 Nie Nie
Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu Wykład (15/15), Konwersatorium (15/15) 4 Nie Nie
Metodyka edukacji społeczno-przyrodniczej w przedszkolu Konwersatorium (15/15) 2 Nie Nie
Metodyka edukacji zdrowotnej Konwersatorium (30/18) 4 Nie Nie
Metodyka wychowania fizycznego I Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Psychologia emocji i motywacji Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Psychologia różnic indywidualnych Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Teoretyczne podstawy integracji w kształceniu Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 3 Tak Nie
Współpraca w grupie i środowisku Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna dziecka Wykład (15/9), Konwersatorium (30/18) 5 Tak Nie
Edukacja finansowa dla dzieci Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Metodologia badań naukowych III Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Metodyka eduklacji społeczno-przyrodniczej w klasach I-III Wykład (15/15), Konwersatorium (15/15) 4 Nie Nie
Metodyka wychowania fizycznego II Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Ocenianie kształtujące w klasach I-III Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Organizowanie środowiska wychowawczego przez nauczyciela w pracy z dziećmi w przedszkolu i szkole Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Praktyczne zastosowanie matematyki Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Prawa dziecka Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Projektowanie ofert edukacyjnych Konwersatorium (15/9) 1 Nie Nie
Psychologia społeczna Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium I Seminarium (30/18) 1 Nie Nie
Współczesne problemy socjologii edukacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej w przedszkolu i szkole Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Semestr 8
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna dzieci zdolnych i twórczych Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Edukacja dla przedsiębiorczości Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Gry i zabawy ruchowe dla dzieci Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Literatura dla dzieci Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Logika matematyczna Konwersatorium (15/9) 3 Nie Nie
Metodologia badań naukowych IV Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Pedagogika porównawcza Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Pedagogika zdolności i twórczości Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 3 Tak Nie
Praktyktyka ciągła w przedszkolu Praktyka (60/60) 2 Nie Nie
Psychologia kliniczna Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Psychologia stresu Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Seminarium II Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 9
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Doktryny pedagogiczne Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Innowacje wspierające rozwój dziecka Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Kapitał rodzinny a edukacja dziecka Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Komunikacja i negocjacje w edukacji Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Kultura żywego słowa Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Logopedia Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Metodyka diagnozy i terapii pedagogicznej Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Organizacja pracy w świetlicy Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Organizacja zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Partnerstwo edukacyjne w szkole i przedszkolu Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Praktyka ciągła w klasach I-III Praktyka (60/60) 2 Nie Nie
Projektowanie programów autorskich Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium III Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Trening twórczości Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Twórczy pedagogicznie nauczyciel Konwersatorium (15/9) 1 Nie Nie
Wprowadzenie do terapii pedagogicznej Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 10
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Autoprezentacja i wystąpienia publiczne Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Badania nad dzieckiem i dzieciństwem Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 3 Tak Nie
Edukacja integracyjna i włączająca Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Etyka zawodu nauczyciela Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Filozofowanie dzieci Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Kultura organizacyjna przedszkola i szkoły z elementami prawa oświatowego Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 3 Nie Nie
Organizacja i kierowanie placówkami edukacyjnymi Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Pedagogika specjalna Wykład (15/9), Konwersatorium (15/9) 3 Tak Nie
Problemy edukacji międzykulturowej Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Projektowanie programów adaptacyjnych Konwersatorium (15/9) 2 Nie Nie
Seminarium IV Seminarium (30/18) 6 Nie Nie
Socjoterapia Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak
Trudności w pracy wychowawczej z metodyką Konwersatorium (15/9) 2 Nie Tak